35latopzzDokładnie 35 lat i 3 dni temu, 24 listopada 1984 roku przedstawiciele związków zawodowych zgromadzeni w Bytomiu powołali do życia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Ten akt kończył odradzanie się ruchu związkowego po stanie wojennym, który - przypomnijmy - delegalizował wszystkie ówcześnie działające związki zawodowe: nie tylko Solidarność, ale także związki branżowe i autonomiczne. Ustawa o związkach zawodowych z października 1982 roku pozwalała na odradzanie się związków zawodowych. Nie był to łatwy czas. Wśród pracowników istniały wówczas ostre podziały; trwały niekończące się spory jednych i apatia drugich. Znaczna część pracowników nie chciała jednak pozostawać bierna i wykorzystać szansę jaką dawała nowa ustawa. W istniejących warunkach społeczno-gospodarczo-politycznych tysiące aktywistów postanowiło podjąć działalność związkową w imieniu i na rzecz ludzi pracy, na ile wtedy było to możliwe – w sposób najbardziej korzystny dla pracowników.”

całośc artykułu na http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/35-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-opzz

źródło:opzz.org.pl