compensa

Przekazujemy  kompleksową ofertę PROGRAMU COMPENSY DLA PSP wzbogaconą o nowe warianty ubezpieczenia grupowego na życie. 

Zasady administrowania PROGRAMU nie ulegają zmianie - aktywne pozostają wszystkie warianty grupowych ubezpieczeń na życie, moduły NW i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Bez zmian pozostaje standard obsługi tzn. do aktywacji konkretnego wariantu ubezpieczenia w jednostce PSP, w której już funkcjonują polisy COMPENSY, wymagane jest uczestnictwo 3 pracowników PSP; do aktywacji nowej jednostki PSP wymagany jest udział w ubezpieczeniu 20% pracowników.

Przypominamy, że wszystkie osoby ubezpieczone wcześniej w innym grupowym programie na życie PSP (minimum 6 miesięcy, bez przerwy) korzystają z tzw." karencji na różnicę sum i ryzyk" co oznacza, że COMPENSA wypłaca w okresie karencji kwoty właściwe poprzedniej polisie. Oczywiście ryzyka wypadkowe nie podlegają żadnej karencji. Co istotne w PROGRAMIE COMPENSY DLA PSP nie ma wymogu rezygnacji z poprzedniej polisy grupowego ubezpieczenia na życie w PSP.