Bezpieczna Grupa PSP  Przekazujemy kompleksowy materiał dotyczący Grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów PSP oraz członków ich rodzin w COMPENSA TU na Życie SA. W materiale prezentujemy ofertę PROGRAMU COMPENSY DLA PSP funkcjonująca od 2014 roku wzbogaconą o nowe warianty ubezpieczenia grupowego na życie wraz z opcją POWRÓT DO ZDROWIA DLA PSP.

Istotne rozszerzenia Umowy Generalnej dedykowane nowym wariantom PROGRAMU COMPENSY DLA PSP :

  • Rozszerzenie definicji całkowitej i trwałej niezdolności do pracy w następstwie NW o niezdolność do służby w PSP, potwierdzonej orzeczeniem komisji MSWiA
  • Rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego we wszystkich ryzykach
  • "Powrót do zdrowia" dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

 Podkreślamy iż zapisy Umowy Generalnej PROGRAMU COMPENSY DLA PSP zapewniają odpowiedzialność Ubezpieczyciela m.in.:

  • W zakresie udziału w aktach terroru, rozruchach społecznych - o ile udział ten wynika z wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
  • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka - amatorsko oraz zawodowo w ramach wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
  • W zakresie korzystania z jednośladów - w życiu prywatnym i podczas czynności służbowych.

 

Podkreślamy iż zapisy Umowy Generalnej PROGRAMU COMPENSY DLA PSP zapewniają odpowiedzialność Ubezpieczyciela m.in.:

  • W zakresie udziału w aktach terroru, rozruchach społecznych - o ile udział ten wynika z wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
  • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka - amatorsko oraz zawodowo w ramach wykonywania czynności służbowych określonych ustawą o PSP
  • W zakresie korzystania z jednośladów - w życiu prywatnym i podczas czynności służbowych.

 

Zasady administrowania PROGRAMU nie ulegają zmianie - aktywne pozostają wszystkie dotychczasowe warianty grupowych ubezpieczeń na życie, moduły NW i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 grudnia 2020 roku zapraszamy do korzystania z dodatkowych wariantów PROGRAMU COMPENSY DLA PSP - pakietów 7-8-9 oraz tzw. WARIANTU OCHRONNEGO.

- kontynuacja ubezpieczenia w PROGRAMIE EMERYT PSP (wariant III składka 65zł, NW za 3zł, 6zł i 20zł) jest możliwa pod warunkiem wcześniejszego 6 miesięcznego uczestnictwa w PROGRAMIE COMPENSY DLA PSP (dla emerytów PSP oraz członków ich rodzin)

- w ramach GRUPY OTWARTEJ PSP aktywny pozostaje wariant III ze składką 65zł oraz pakiety NW za 3zł, 6zł i 20zł (ubezpieczenie dla funkcjonariuszy i pracownikow PSP oraz członków ich rodzin - w sytuacji kiedy w jednostce PSP nie ma obsługi PROGRAMU COMPENSY DLA PSP).

 

Odnośnie karencji podkreślamy, że wszystkie osoby ubezpieczone wcześniej w innym grupowym programie na życie PSP (minimum 6 miesięcy uczestnictwa, bez przerwy) korzystają z tzw." karencji na różnicę sum i ryzyk", co oznacza, że COMPENSA wypłaca w okresie karencji kwoty właściwe poprzedniej polisie. Ryzyka wypadkowe nie podlegają karencji.