Zostały wprowadzone nowe uprawnienia jakie otrzymują krwiodawcy w przypadku ogłoszenia

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemi.

krwiodastwo

źródło:www// mz.gov.pl