federacja foto 15a   Wystąpienie Federacji Związków  Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Łukasza Schreibera w/s projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w zakresie art.15a

wystąpienie w/s art.15a Ministra Schreibera