video conference 5167472 640

W dniach 17 i 18 lutego od godziny 11.00 do12.00 odbędzie się prezentacja nowego programu  Compensa dla komend PSP województwa wielkopolskiego .­ Program grupowego ubezpieczenia na życie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych PSP oraz członków ich rodzin Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams 

 

  

Obraz : pixabay.com/pl/users/alexandra_koch

 

 

ŚRODA 17 LUTYhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhNTYwMjUtMjBkMi00ZmU5LWEwY2UtYjg3MzkxZDhlNTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf06d058-6220-455c-bb7b-94147cefc6e7%22%2c%22Oid%22%3a%2254733a59-2df0-4729-a5cf-d383e999c030%22%7d>

 

CZWARTEK 18 LUTY - <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYzZmI5NDAtZGZiYi00YWYwLTliY2QtZWVkYTk0ZGI5ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf06d058-6220-455c-bb7b-94147cefc6e7%22%2c%22Oid%22%3a%2254733a59-2df0-4729-a5cf-d383e999c030%22%7d>


Serdecznie zapraszam na spotkanie w celu prezentacji Programu. W trakcie spotkania będzie można zadawać pytania na czacie, na które postaram się odpowiedzieć po prezentacji lub jeśli to będzie możliwe - podczas.
Na spotkaniu będzie obecny broker Magno In Group – Pani Magdalena Nowkuńska oraz Pan Marek Wierzbicki, który na zlecenie Zarządów Wojewódzkich ZZS Florian opracował Program dla PSP.