zzs 25 lat       Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian, podjął uchwałę o uhonorowaniu zasłużonych dla  wielkopolskiej organizacji członków związku poprzez zaproszenie ich do udziału w uroczystym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego poświęconym podsumowaniu 25- letniej działalności związku na terenie województwa wielkopolskiego. Pierwsze organizacje na terenie wielkopolski (Rawicz,Jarocin) powstały w 1995r., w związku z wybuchem pandemi COVID-19 planowane w roku 2020 uroczystości zostały przeniesione na rok 2021.                W dniach  17-18 czerwca 2021r. w Dymaczewie Nowym odbyła się uroczystości poświęcona 25-leciu działalności Wielkopolskiej Organizacji Związkowej.

Na uroczystości przybyli:

- założyciel pierwszych organizacji związkowych koledzy: Grzegorz Łukowski(Rawicz),

Paweł Mikołajczak(Jarocin),Roman Pałka(Kościan).

- zasłużeni dla wielkopolskiej organizacji członkowie związku,

- przewodniczący Zarządów Terenowych,

- Dariusz Łazarczyk jeden z założycieli pierwszej organizacji na terenie kraju (Legionowo),

   przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego,

- Marek Peliński – były przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego,

- Wiesław Puchalski były przewodniczący Zarządu Krajowego

- Waldemar Bałkowiec, Łukasz Kunek, Marek Tyszka – przewodniczący zarządów wojewódzkich

- Zbigniew Rogodziński –Przewodniczący Wielkopolskiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

- Paweł Jankowski – Dyrektor Compensa TU na Życie S.A

- Magdalena Nowkuńska- Prezes Magno Insurance Group Sp.z o.o Broker

- Marek Wierzbicki- Prezes Magno In Group Sp.z o.o Broker

 

Wśród zaproszonych gości również byli a z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć:

- Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian,

- Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP

- Dariusz Grajczyński – członek zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników

Więziennictwa,

- Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.wielkopolskiego

- Rafał Karpiński – W-ce Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Nadodrzańskiego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

       Spotkanie to odbyło się aby podsumować i podziękować wszystkim członkom związku za to że wybrali właśnie nasz związek jako ten który ma reprezentować ich interesy.

Szczególnie podziękowania skierowane zostały do kolegów którzy zakładali związek i aktywnie w nim działają pomimo różnych przeciwności.

Wystąpienie przewodniczącego :

       Mija 25 lata działalności organizacji związkowej w Wielkopolsce a ja czuję jakby był to początek. Historia powstania związku to nie dni, miesiące to ludzie którzy go tworzyli. Wspominam Tych Odważnych Kolegów- założycieli Zarządów Terenowych w poszczególnych komendach (Górze Śląskiej, Rawiczu, Gostyniu, Lesznie , Kościanie) przyciśnięci do muru niemożności, braku poszanowania, z niskimi zarobkami, zwiększonymi zakresami zadań a zarazem brakami sprzętowymi i nie dostatecznie wyposażeni w środki ochronny osobistej, stykający się z wszechobecną dyskryminacją i mobbingiem powiedzieli dość! Postanowili walczyć o swoje prawa.

   Zadaje sobie pytanie Czy związek zawodowy potrzebny jest dziś? Co by było gdyby go teraz zabrakło?   Wracam myślami do tych dni i przyczyn powstania związku. I co widzę obecnie pomimo upływu lat - te same problemy strażaków tylko ubrane w nowe formy . Bardziej zamaskowane, ukryte a zarazem niekiedy bezszczelne. Pod płaszczykiem dobra wspólnego dochodzi do rewanżyzmu dzielenia strażaków na lepszych i gorszych. Przydzielanie stanowisk, awansów wobec narzuconego klucza.

Przed nami stoją nowe wyzwania jak : nie rozstrzygnięta sprawa art.15a,niejednolity system emerytalny, nowy plan modernizacyjny służb mundurowych, podwyżki i przywrócenie funduszu nagród, nadgodzinny i tak dalej

Chciałbym podziękować wszystkim funkcyjnym i członkom związku którzy pomimo trudnych warunków wspierają i rozwijają naszą organizacje, pozostali z nami i wierzą w nasze ideały

W Jedności Siła

Chcę wam powiedzieć , że to Wy jesteście strażnikami Bezpieczeństwa i Higieny Służby , środków budżetowych przeznaczonych na płacę ,nagrody i zapomogi. Prowadzicie rozmowy niekiedy trudne i ciężkie z waszymi przełożonymi w sprawach najważniejszych dla członków związku.

Pozwolicie, że jeszcze raz serdecznie podziękuje wszystkim założycielom organizacji terenowych w województwie ,którzy mieli odwagę i determinację podnieść głowę i stanąć w obronie swoich praw.

Serdecznie dziękuje za wieloletnią owocną współpracę naszym kolegom z Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Bez was nic nie byłoby możliwe. Nasze wspólne działania dały namacalne efekty.

Szczególne podziękowania za ogromny wkład pracy jaki włożyli w rozpropagowanie i wdrożenie programu ubezpieczeń grupowych na Życie chciałbym przekazać naszym partnerom reprezentującym ubezpieczyciela i brokera ubezpieczeniowego.

Szanowni państwo wykonaliśmy i nadal wykonujemy olbrzymią pracę, która przynosi efekty i służy wszystkim , którzy w programie ubezpieczeniowym przez Was są przygotowane.

Również dziękuje firmie CUSTOS która świadczy usługi prawne na rzecz naszych członków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Kończąc chciałbym jeszcze raz wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować za waszą społeczną i bezinteresowną działalność . Za to ,że macie czas i po prostu chce się wam być członkami (związkowcami) i funkcyjnymi związku.

Pamiętajcie W JEDNOŚCI SIŁA

                                                  Dziękuje bardzo za uwagę.

 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki postanowił uhonorować zasłużonych członków Medalem za zasługi dla wielkopolskiej organizacji ZZS Florian- otrzymali:

Grzegorz Łukowski, Paweł Mikołajczaka, Roman Pałka, Jerzy Wendzonka, Szymon Michalski, Paweł Kaczmarek, Rafał Sikorski, Jędrek Cugier, Sebastian Kasperkowiak, Przemysław Mikołajczak, Marek Peliński, Adam Kotiuszko, Wojciech Jaworski, Hieronim Skrzypczak, Sławomir Ksit, Roman Cymer, Piotr Kucharski, Radosław Durajczyk, Jerzy Śpiewak, Dariusz Kiełpiński, Szymon Anglart, Sławomir Włodarczyk, Protasewicz Robert, Przemysław Woźny, Grzegorz Goliński, Krzysztof Strykowski. (ęcia)img 20210619 wa0026 

img 20210619 wa0084 1

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki postanowił uhonorować przedstawicieli Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych okolicznościowym grawertonem- otrzymali:

Andrzej Szary, Rafał Karpiński, Dariusz Grajczyński, Zbigniew Rogodziński.

img 20210619 wa0024

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki postanowił uhonorować organizacje i firmy współpracujące pamiątkowymi dyplomami- otrzymali :

Dariusz Łazarczyk (Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian),Waldemar Bałkowiec(Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian), Łukasz Kunek (Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian) , Marek Tyszka (W-ce Przewodniczący Warminsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian),Paweł Jankowski (Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych Compensa TU na Życie S.A),Magdalena Nowkuńska(Prezes Magno Insurance Group Sp.z o.o Broker), Marek Wierzbicki (Prezes Magno In Group Sp.z o.o Broker).

img 20210619 wa0058

 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki postanowił w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, podziękować okolicznościową statuetką , za wieloletnią owocną i życzliwą współpracę koledze - Wiesławowi Puchalskiemu.

img 20210619 wa0018

 

Liczymy że nadchodzące lata będą tak samo budujące i owocne jak minione. Nadal będziemy się rozwijać ,służyć pomocą naszym członkom oraz godnie reprezentować ich interesy.

 

img 20210619 wa0010 img 20210619 wa0005 

img 20210619 wa0029 img 20210619 wa0041

img 20210619 wa0110 img 20210619 wa0120

img 20210619 wa0072