protest poznan1

Protest:

Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN,

NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

oraz strażaków nie zrzeszonych w związkach z JRG 3

Przyczyny protestu:

1.Niezrozumiała i irracjonalna polityka kadrowa Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

2.Przeniesienie do innej jednostki, oddanego służbie i cieszącego się dużym autorytetem u podległych mu strażaków zastępcy dowódcy JRG.

3.Nie liczenie się z opinią strażaków JRG 3, oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Zakładów pracy z gmin z rejonu działania    operacyjnego JRG 3.

4.Mianowanie na to stanowisko odwołanego z niejasnych przyczyn  byłego Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach.

Żądania protestujących.

Przywrócenia do służby w JRG 3 dotychczasowego zastępcy dowódcy jednostki.

PROTEST JRG-3 POZNAŃ