OPZZ jest zaniepokojone sytuacją gospodarczą w kraju i tym, że rząd nie słucha opinii związkowców! Rada Polityki Pieniężnej znowu podniosła stopy procentowe – tym razem o 0,75 pkt proc. Raty kredytów po raz kolejny pójdą w górę. Inflacja szaleje, raty rosną. 

Biuro Prasowe OPZZ

 

Rada Polityki Pieniężnej 8 czerwca br. podwyższyła stopy procentowe o 0,75 pkt proc., co oznacza, że główna stopa wynosi 6,00%. Poprzednia podwyżka była niemal przed chwilą, bo w maju. Najprawdopodobniej czekają nas kolejne. Zdaniem ekspertów stopy mogą osiągnąć poziom nawet 8%.

Jak w takiej sytuacji mamy żyć? Skąd mamy brać pieniądze na podstawowe potrzeby? Inflacja w maju br. wynosiła dokładnie 13,9%. Wszystko – od produktów spożywczych, poprzez paliwa, węgiel, gaz, energię – jest tak drogie, że trzeba zastanawiać się na co wystarczy pieniędzy z wypłaty, a na co już nie. Konieczny jest wyższy wzrost płac!

OPZZ już od dłuższego czasu domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Prowadzi również akcję STOP DROŻYŹNIE! i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie (TUTAJ PODPISZESZ PETYCJĘ).

Żądamy:

- podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

- drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

- nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

- likwidacji stawki WIBOR;

- podjęcia innych działań ograniczających inflację.

 

Kiedy rząd zacznie poważnie traktować nasze żądania i rozpocznie ich realizację?