florian       

Poniżej przedstawiamy wspólne stanowisko central związków zawodowych działających w PSP w sprawie przyszłorocznych podwyżek 

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych