compensa ubez szkolne   
Witaj Szkoło !!!
Rok szkolny właśnie się rozpoczął ,czas pomyśleć o ubezpieczeniu waszych „skarbów”.
Wielkopolski Zarząd ZZS Florian wraz z brokerem ubezpieczeniowym MIG przygotował
ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży, z którego może skorzystać każdy funkcjonariusz,
pracownik cywilny PSP oraz ich rodziny.
UWAGA!
Jest to ubezpieczenie dodatkowe, niezależne od programu życiowego, z którego może skorzystać każdy funkcjonariusz, pracownik oraz emeryt PSP - również nieposiadający polisy na życie w Compensie.
Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia podejmują indywidualnie Rodzice (lub dzieci pow. 18go roku życia).
Polisy rejestruje się przez portal i są one opłacane indywidualnie - bez zaangażowania struktur PSP.
 
Materiał składa się z:
1. Folderu informacyjnego
2. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW
3. Plików z hasłami dostępu do Programu NNW dla uczniów:
- szkół podstawowych - hasło do linku 866526
- szkół ponadpodstawowych i wyższych - hasło do linku 176804
 
Link do programu NNW dla dzieci i młodzieży:
https://szkola.compensa.pl