florianZ uwagi na uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2023 wysokości waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej na niemożliwym do zaakceptowania przez środowisko pożarnicze poziomie 7,8% Zarząd Krajowy podjął uchwałę o rozpoczęciu przez wszystkie struktury Związku akcji protestacyjnej od dnia 10.10.2022 r. od godz. 7:00. W załączeniu publikujemy uchwałę ZK. Akcja protestacyjna rozpoczyna się od oflagowania jednostek PSP oraz szerokiej kampanii informacyjnej. Dalszą koordynację akcji będą prowadzić komitety protestacyjne na poszczególnych szczeblach.

Uchwała ZK Nr.16 Akcja protestacyjna

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2228-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-12.html