flame g39ba91f62 1280            pismo zk ,                                                                                                                                                                  http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2232-posiedzenie-rady-federacji-zzsm-manifestacja.html