florian

         W dniu 4 listopada 2022r  w Gnieźnie odbył się  Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewodzkiego ZZS Florian.

W posiedzeniu udział brali:

- przewodniczący Zarządów Terenowych ZZS Florian

- prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego,

- członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

 

             Podczas spotkania został omówione działania WZW ZZS Florian zmierzające do waloryzacji płac o 20%, dyskusji  zostały poddane również inne niż waloryzacja propozycje:
- zwiększenie dodatku stażowego corocznie o 1% ponad obowiązujące dziś stawki począwszy od 15 roku służby. Dodatek ten po 32 latach wysługi miałby być wliczany do podstawy emerytury. 
- określenie na poziomie minimum 20% wysokości dodatku funkcyjnego.

Przewodniczący Zarządów Terenowych zgłaszali również potrzebę zmian w dodatkach służbowych z których w PSP korzysta 95% funkcjonariuszy .

 

W dniu 7 listopada 2022r. w ramach Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona trwającej akcji protestacyjnej oraz organizowanej manifestacji pod KPRM.

 

Z uwagi na niespełnienie oczekiwań funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej w zakresie proponowanej waloryzacji uposażeń, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki  podjął uchwałę o zaostrzeniu akcji protestacyjnej od dnia 9 listopada 2022 r. od godz. 8:00. 

Rozszerzona akcja protestacyjna będzie polegała na: Rozszerzenie_akcji_protestacyjnej_.pdf

 

W dalszej części posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Przewodniczący przedstawił plan udziału członków ZZS Florian  podczas manifestacji w Warszawie  9 listopada 2022 r.  Z uwagi na dużą ilośc zgłoszonych uczestników przez Zarządy Terenowe (ok 150 osób) zwrócono uwagę na bezpieczeństwo, samodyscyplinę  oraz właściwą związkową postawę w trakcie manifestacji.Plan_Manifestacji_Sub_Mundurowych_w_dniu_9.11.2022_