W dniu 7 grudnia 2022r.,odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian, w spotkaniu udział brali przewflorianodniczący Zarządów Terenowych, Prezydium WZW oraz zaproszeni goście.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej części zostały omówione nowe propozycje MSWiA złożone na spotkaniu z związkami zawodowymi w dniu 5.12.2022r. w szczególności:

- świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy, z co najmniej 15-letnim stażem służby,

- minimalny   próg dodatku funkcyjnego do 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku,

- podwyższenie pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego,

- dodatkowe środki pieniężne, przeznaczone na fundusz nagród.

 

           Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian stoi na stanowisku, że bez znacznego podniesienia wysokości waloryzacji uposażeń o co najmniej wysokość inflacji, zaproponowane zmiany nie poprawią sytuacji ekonomicznej funkcjonariuszy. Propozycje te są czysto kosmetyczne i prowadzą do dalszego rozwarstwienia siatki płac. Pozytywnie podchodzimy do propozycji podwyższenia pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, zauważyć należy że od wielu lat nie uległy zmianie stawki za jednorazowy przejazd publicznymi środkami komunikacji oraz dopłaty do wypoczynku.

 

W tym samy dniu odbyło się również posiedzenie Prezydium WZW poświęcone rozpatrzeniu wniosków o pomoc finansową. Prezydium postanowiło przyznać trzy pomoce finansowe na ogólną kwotę 5200 zł.

 

W drugiej części spotkania odbyło się przyjęcie wigilijne. Udział w nim wziął przedstawiciel wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.kpt. Damian Gorwa. Przewodniczący Andrzej Jurga podziękował przewodniczącym Zarządów Terenowych za zaangażowanie na rzecz związku zawodowego w szczególności za reprezentowanie interesów członków przed przełożonymi, sprawne przeprowadzenie wyborów w ZT , liczny udział w manifestacji oraz prowadzenie akcji protestacyjnej. Złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia :

Składam Wszystkim członkom naszej organizacji najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, rodzinnego ciepła w gronie najbliższych, a w zbliżającym się w Nowym Roku mniej trosk, lepszych zarobków oraz roku pełnego sukcesów.

obraz 2022 12 10 132920272

 

WhatsApp Image 2022 12 07 at 144346