undefined Z dniem 1 stycznia 2023r., wprowadzono bonifikatę cenową w wysokości 10% sumy kosztów korzystania z usług świadczonych w obiektach należących do spółki Relax-Tour organizacjom związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ oraz członkom tych organizacji.

wykaz obiektów:https://relaxtour.pl                    

regulamin korzystania z bonifikaty: Uchwała Relax-Tour