florianW dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian. Otwierający posiedzenie Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, kol. Łukasz Kunek, omówił bieżące sprawy i problemy, najbardziej nurtujące środowisko strażackie, tj.: - działania wynikające z prowadzonej akcji protestacyjnej, - przekazał informacje z prowadzonych rozmów z organami administracji rządowej oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej.

→  Komunikat Zarządu Krajowego

 

komunikat ZZS Florian