13 lutego 2023 roku w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych: Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem obecnym wraz z zastępcami nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, nadbryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz dyrektorem Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomaszem Zającem.

Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdysponowania kwoty podwyżki od 1 marca 2023 roku. Na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat przeznaczono kwotę około 485 zł. Pozostałą kwotę 97 złotych rozdysponowano następująco  więcej na:

 https://www.gov.pl/web/kgpsp/podwyz

 

 Protokół Uzgodnień