W dniu 9.03.2023r., odbyło się Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian w którym uczestniczył przewodniczący Zarządu Krajowego kolega Łukasz Kunek.

obraz 2023 03 10 094007020

      W czasie posiedzenia Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego przedstawiło wykonanie budżetu za 2022 r. wiceprzewodniczący (skarbnik) J. Kuliński omówił strukturę wydatków oraz przychodów. Również budżet za rok 2022 podlegał szczegółowej kontroli przez Wielkopolską Komisję Rewizyjna która nie dopatrzyła się uchybień. Podczas spotkania przedstawiony został plan budżetu na 2023 r. który zakłada, że 2/3 środków zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym: pomoc finansową i prawna dla członków związku, organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, wycieczkę dla członków związku, organizację wojewódzkich zawodów wędkarskich, dofinansowanie działań statutowych Zarządów Terenowych, udział reprezentacji w turnieju piłkarskim z okazji XXX lecia powstania ZZS Florian.

Zebrani członkowie Zarządu Wojewódzkiego udzielili Prezydium absolutorium oraz zaaprobowali plan budżetu Zarządu Wojewódzkiego na rok 2023.

obraz 2023 03 10 094033986

W drugiej części odbyło się spotkanie z przewodniczącym Zarządu Krajowego Łukaszem Kunkiem podczas którego omówił proces negocjacji z stroną służbową dotyczącą ostatniej waloryzacji płac.

Przedstawił organizowaną przez nasz związek ogólnopolską akcję społeczną Jedź Bezpiecznie skierowaną do kierowców w formie ulotek.

Zapowiedział również, że prowadzona przez ZZS Florian Akcja Protestacyjna nadal będzie kontynuowana, ponieważ nie został spełniony główny postulat, czyli waloryzacja płac  o 20%.

Kolega Ł. Kunek zapowiedział dalsze działania związku ZZS Florian zmierzające do poprawy sytuacji materialnej oraz warunków pracy funkcjonariuszy. Zachęcał członków ZZS Florian do aktywnego działania, przypomniał motto związku „W Jedności Siła” zapewnił nie jest to pusty slogan, ponieważ jedność w działaniu daje siłę do zmian.

#floriandziała 

obraz 2023 03 10 094059744