DodajZ okazji dnia wita Policji Skadamy wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji Najserdeczniejsze yczenia Drogie koleanki i koledzy w tych trudnych czasach yczymy Wam wytrwaoci I wszelkiej pomylno