Logo kolor cmyk www    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski przesłał do 4 Komend Wojewódzkich PSP pismo CKR-III-0754/11-1/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku, które dotyczy naliczenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla strażaków, członków GFFFV Poland uczestniczących w gaszeniu pożarów w Szwecji w 2018 roku. Komendant Główny polecił naliczyć i wypłacić dodatek uwzględniając pierwszy stopień pracy w warunkach szkodliwych zgodnie z ewidencją sporządzoną przez dowództwo Grupy.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian wielokrotnie upominał się o rozwiązanie tego  problem zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.