mswiaPoniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

Projekt rozporządzenia