Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Przejście na emeryturę kolegi Adama Kotiuszki

adam kotiuszko 

 

  Po ponad 30-letniej służbie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przeszedł  kolega brygadier Adam Kotiuszko – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, był jednym z założycieli Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN w Trzciance i jego wieloletnim przewodniczącym. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko co zrobił dla naszego związku. Życzymy wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze.Decyzję o zwolnieniu ze służby i przejściu na zaopatrzenie emerytalne w dniu 27 lutego 2019 roku wręczył osobiście Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

Obradował Podzespół Problemowy RDS ds. Służb Mundurowych

   florian          W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. 

W agendzie posiedzenia znalazły się takie tematy, jak: problem pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, którego domaga się NSZZ „Solidarność”, różnice w wysokości świadczeń mieszkaniowych, jakie występują pomiędzy służbami podległymi MSWiA, MS a MON oraz zagrożenia, na które narażeni są funkcjonariusze w związku ze „smogiem”.  więcej na http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2062-obradowal-podzespol-problemowy-rds-ds-sluzb-mundurowych.html

Ostatnia służba kolegi Bogdana

 DSC 1356  W miesiącu październiku 2018 r. zdecydował się zakończyć swoją zawodową przygodę z pożarnictwem kolega Bogdan Jurdeczka, składając akces odejścia ze służby z dniem 31 stycznia 2019r., wraz z chęcią przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Kolega Bogdan był członkiem ZT ZZS Florian w Rawiczu od początku swojej służby.

Szwecja - naliczanie dodatku szkodliwego

Logo kolor cmyk www    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski przesłał do 4 Komend Wojewódzkich PSP pismo CKR-III-0754/11-1/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku, które dotyczy naliczenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla strażaków, członków GFFFV Poland uczestniczących w gaszeniu pożarów w Szwecji w 2018 roku. Komendant Główny polecił naliczyć i wypłacić dodatek uwzględniając pierwszy stopień pracy w warunkach szkodliwych zgodnie z ewidencją sporządzoną przez dowództwo Grupy.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian wielokrotnie upominał się o rozwiązanie tego  problem zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.