Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Koronawirus - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Nowy projekt ustawy dla funkcjonariuszy służb mundurowych

 RCL   Na stronie Rządowego Centru Legislacji pojawił się nowy  projekt ustawy dla funkcjonariuszy służb mundurowych, który jest realizację  § 5 Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Celem projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej.

Dzień Kobiet

red rose 320868 1280

Z okazji Dnia Kobiet wszyskim panią pracującym w PSP życzymy:
pogody ducha,
spełnienia pragnień,
samych cudownych chwil,
miłości, zrozumienia
i grona przyjaciół.

Krzysztof Hejduk ponownie z-ca Komendanta Głównego

KrzysztofHejduk

"Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał z dniem 6 marca 2020 roku st. bryg. Krzysztofa Hejduka na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej" - poinformowała Komenda Główna PSP. 

Gratulujem powołania i życzymy sukcesów .
Opublikowano nowe rozporządzenia MSWiA

 

 1. RRCLozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w

    sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

    Rozporządzenie w/s uposażeń

 

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r.        w  sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie w/s stanowisk służbowych

     

 

 

 

 

Pomoc prawna

 

 Od 1 lutego 2020r.,istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię CUSTOS.

Pomoc prawna skierowana jest dla członków ZZS Florian oraz ich rodzin(żona/partnerka,dorosłe dzieci,rodzice) oferowana przez kancelarię pomoc obejmowała będzie w szczególności :

Powołanie Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu

 Logo kolor cmyk www                  

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 lutego 2020 roku powołał:

  • mł. bryg. mgr. inż. Jarosława ZAMELCZYKA na stanowisko Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu,
  •   zdjęcie asp. Tomasz Banaczkowski, „Przegląd Pożarniczy”