Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Stres w służbie

  town sign 1148092 1280   Na stronie internetowej nszzpwlkp.pl w dniu dzisiejszym pojawiło się ciekawe opracowanie, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy/Służby ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie ochrony zdrowia.

Opracowanie to powstało w związku z docierającymi od policjantek i policjantów wielkopolskiej Policji sygnałów od Terenowych Organizacji NSZZ Policjantów o rosnącym stresie, zwiększeniu obowiązków służbowych wskutek niedoborów kadrowych, przemęczeniu, niedostatecznej opiece zdrowotnej ze strony Państwa (okrojone badania profilaktyczne) pragnę przedstawić informację odnośnie objawów stresu, jego skutków oraz sposobu zapobiegania.więcej w załączniku: Opracowanie stres w służbie

 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian przygotuje takie opracowanie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Bardzo zachęcamy do pomocy w tworzeniu opracowania.

 

żródło:http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6443,0.htm

15 stycznia 2019 r. w Biurze RPO zorganizowano debatę na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb oraz wojska.

 logotypy brpo PL 15 stycznia 2019 r. w Biurze RPO zorganizowano debatę na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb oraz wojska.

Temat bardzo ważny wyjaśniające nie które kwestie z tym związane .

Główne zagadnienia debaty:

  • W jaki sposób pogodzić interes służby z interesem jednostki?
  • Czy możliwe jest wyjaśnienie wątpliwości zanim dojdzie do eskalacji konfliktu?
  • Czy realne jest stworzenie uniwersalnej procedury uwzględniającej specyfikę każdej grupy zawodowej?
  • Jak i kogo szkolić z problematyki dyskryminacji i mobbingu? 

Interpelacja poselska w/s pogrzebów strażaków.

sejmPoniżej prezentujemy tekst interpelacji posłanki Iwony Arent w sprawie pogrzebów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych .

Dotyczy ona fukcjonariuszy którzy polegli  np. w trakcie ćwiczeń. Uwagi te dotyczą  art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400 ze zm.). Zgodnie z powyższym uregulowaniem, jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej..

tekst interpelacji:

Dziś mija 9 lat od misji ratowniczej na Haiti

  hhaiti1    W dniu 14 stycznia 2010 roku Rząd Polski zdecydował się na użycie polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo- ratowniczej do działań na terenie objętym trzęsieniem ziemi na Haiti. Całość wyprawy liczy 63 ratowników oraz 12 psów ratowniczych. Jest to pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza polskich ratowników po zdobyciu certyfikatu INSARAG. Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy służący do poszukiwania i uwalniania osób uwięzionych pod gruzami, specjalistyczny sprzęt łączności czy też różnego rodzaju sprzęt hydrauliczny wylecą z kraju w dniu 15 stycznia br. w godzinach porannych z lotniska w Warszawie.

Cudzoziemcy w Państwowej Straży Pożarnej?

    straz Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiła kolejna Petycja dotycząca służb mundurowych. Tym razem autor petycji domaga się zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (Nr BKSP-145-422/18)

Po wprowadzeniu proponowanych w petycji zmian artykuł miałby brzmieć: „służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. (dalej)......http://nszzp.pl/aktualnosci/ja-osoba-zamieszkala-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-swiadom-podejmowanych-obowiazkow-strazaka/