Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

         W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian.

W czasie posiedzenia omówiono wdrażanie Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.Zawarte porozumienie dotyczy postulatów złożonych w dniu 12 marca 2018 r. Panu Ministrowi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Obecnie ma miejsce wdrażanie zapisów § 2 ww. porozumienia – to jest podwyżki uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat funkcjonariusza (wraz z nagrodą roczną), która obejmie strażaków od 1 stycznia 2019 r. W celu wprowadzenia w życie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy procedowany jest obecnie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Projekt ten przewiduje ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na 3,65. W programie modernizacji służb mundurowych przewidziany był od 1 stycznia 2019 r. wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,22. Wynegocjowana przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, co spowoduje jej wzrost w przypadku strażaków PSP z 3,22 do 3,65. więcej informacji znajdziesz tu: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2050-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-7.html

100 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 Dziś obchodzimy 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

                                         100 lat temu Wielkopolanie stanęli do walki zbrojnej o wolność swojej ziemi odnosząc zwycięstwo nad pruskim zaborcą.
                                                                        CHWAŁA BOHATEROM !!!
        
Podwyżki od stycznia 2019r. stają się realne

  Jak donosi portal internetowy www.infosecurity24.pl do konsultacji trafiły właśnie projekty rozporządzeń określających wielokrotność kwoty bazowej w służbach mundurowych podległych MSWiA. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa od stycznia mnożniki określające przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wzrosną o 0,43. Najwyższy mnożnik, nadal będą mieli funkcjonariusze SOP, a najniższy - strażacy.

Senat przyjął nowelizację ustawy modernizacyjnej

 

Senat uchwalił nowelizację ustawy modernizacyjnej służb mundurowych. To kolejny krok do tego, żeby zaproponowane przez MSWiA zmiany stały się faktem. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Nowelizacja przewiduje dostosowanie programu modernizacji służb mundurowych do wzrastającej liczby etatów. Chodzi o dodatkowe 22 mln złotych, do wykorzystania do 2020 roku.

więcej na:https://www.infosecurity24.pl/wiecej-pieniedzy-dla-sluzb-senat-przyjal-nowelizacje-ustawy-modernizacyjnej