Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Dodatkowe zarobkowanie emerytów

 Do Sejmu trafiła -  Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej: w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn - przed ukończeniem 65 roku życia.

Petycja ta została 15.11.2018 i skierowana do Komisji ds.Petycji zakłada ona wprowadzenie zakazu dodatkowego zarobkowania i jednoczesnego pobierania świadczenia emerytalnego przez byłych funkcjonariuszy i funkcjonariuszki, którzy nie ukończyli odpowiednio 65 i 60 lat. Czekamy na dalsze losy tej petycji. 

http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/dok?OpenAgent&145-438-18

 

  

Podwyżki 2019 - spotkanie w KG

  W dniu 29 listopada 2018 roku Komendant Główny PSP spotkał się z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w PSP. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu i przyjęciu zasad rozdziału podwyżki uposażeń strażaków, która zostanie wdrożona w 2019 roku. 

Odpowiedź Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ws.nadgodziny wypracowanych w Szwecji

      W dniu 2 listopada 2018r., wystosowaliśmy pismo do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z prośbą o informację dotyczącą nie wypłacenia rekompensaty z tytułu wypracowanych nadgodzin strażakom biorącym udział  w gaszeniu pożarów lasów w Szwecji. W dniu 28.11.2018r., otrzymaliśmy pismo z odpowiedzią, którą zamieszczamy poniżej: