Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 zzs florian25DZIEŃ STRAŻAKA 2019

Z okazji Dnia Strażaka, przesyłam w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej .

Święto strażaków to wspaniała okazja by podziękować za codzienny trud i ofiarną służbę wszystkim zawodowo związanym ze służbą na rzecz społeczeństwa. Składam wszystkim wyróżnionym w tych dniach serdeczne gratulacje. Niech otrzymane nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia będą dla wszystkich powodem do satysfakcji i motywacją do dalszej ofiarnej służby.

Życzę, aby nasz Patron św. Florian zawsze Was wspierał w życiu zawodowym jak i prywatnym.

 

                                                                                       Przewodniczący                     

                                                                                  Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

                                                                                                       ZZS Florian                          

Gostyń dn., 04 maj 2019r.

Stanowisko Zarządu Krajowego ZZS Florian w/s projektu MSWiA dotyczących stanowisk służbowych

                            Poniżej publikujemy Stanowisko Zarządu Krajowego ZZS Florian w/s rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.florian 

Stanowisko ZK ZZS Florian w/s stanowisk służbowych

 

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2071-komunikat-w-sprawie-stanowisk-sluzbowych-w-jednostkach-organizacyjnych-psp.html

Jest odpowiedź ministra Zielińskiego na nieprawidłowości w PSP

Zieliski        Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obszernej odpowiedzi odniósł się do złożonej jeszcze w lutym przez Bożenę Kamińską (PO) interpelacji. Zieliński przekonuje, że „sformułowania zawarte w interpelacji Pani Poseł mają bezpodstawny i fałszywy charakter, a ich brzmienie jest jednoznacznie pejoratywne i nosi znamiona pomówienia”. Dodaje też, że „informacje o rzekomych nieprawidłowościach w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zawarte w wystąpieniu opierają się na anonimowych źródłach, co poddaje w wątpliwość wiarygodność zarówno tych informacji, jak i samych informatorów”.

W ten sposób wiceszef MSWiA odnosi się zapewne, pośrednio, do listów otwartych, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Pierwszy, wystosowany przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian”, opublikowano jeszcze w ubiegłym roku.

więcej na:https://www.infosecurity24.pl/zielinski-o-nieprawidlowosciach-w-psp-sformulowania-maja-falszywy-charakter-i-nosza-znamiona-pomowienia

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dn.03.04.2019r.

FZZSM logoKolejna tura rozmów ws. Porozumienia

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione stanowiska w kwestii wprowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnacji  z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do nabycia emerytury policyjnej. Zgodnie z ustaleniami z dnia 19 marca br. stronie związkowej przedstawiony został projekt harmonogramu prac w zakresie art. 15a ( przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku), nowego programu rozwoju w latach 2021-2024 oraz możliwości przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy przy nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostają  w służbie.czytaj więcej

Ubezpieczenia - sprostowanie informacji

      W związku z zamieszczonym artykułem na stronie www.zgnszzpp.pl o wygaszaniu dotychczasowego programu ubezpieczeniowego- Grupowego Ubezpieczenia dla strażaków i emerytów.

Informujemy, że nie dotyczy to Grupowego Programu Ubezpieczeniowego na Życie – COMPENSA PSP.

Program ten jest w pełni dostępny do funkcjonariuszy i ich rodzin oraz emerytów. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą na naszych stronach: http://www.florian-w