Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Zarząd Krajowy ZZS „Florian” chce pilnego spotkania z Mariuszem Kamińskim

florian

Zarząd Krajowy ZZS „Florian” wspólnie z pozostałymi centralami związków zawodowych działającymi w Państwowej Straży Pożarnej wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie wdrożenia kolejnych punktów listopadowego porozumienia. Chodzi przede wszystkim o rozdział środków na podwyżki oraz art. 15a ustawy o emeryturach funkcjonariuszy.

więcej na: https://www.infosecurity24.pl/strazacy-chca-pilnego-spotkania-z-mariuszem-kaminskim

Nadgodziny i Podwyżki 2020 rok

Poniżej zamieszczamy informację MSWiA dotyczącą nadgodzin i podwyżek w roku 2020.

mswia  

             Informujemy, że w budżecie państwa na 2020 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w pełnej wymaganej wysokości za nadgodziny, które wypracowali funkcjonariusze od 1 lipca br.

Zgodnie z przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że po ich zakończeniu funkcjonariusz sam zdecyduje czy za wypracowane nadgodziny będzie chciał otrzymać dni wolne, czy pieniądze. Wypłaty za II półrocze br. nastąpią w I kwartale 2020 r. 

Zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń od 1 stycznia 2020 roku w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną.

Oznacza to, że w projekcie budżetu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie zapisów realizacji porozumienia podpisanego 8 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a stroną społeczną reprezentującą funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.

 

Oświadczenia majątkowe strażaków - wyjaśnienia

law 447487 1280

W związku z licznymi pytaniami spływającymi do Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian dotyczącymi kontroli oświadczeń majątkowych strażaków prowadzonych przez Komendantów KP/M. Informujemy że komendanci są uprawnieni do analizy oświadczeń majątkowych wynika to z Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Podstaway prawne dotyczące oświadczeń majątkowych. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 57a. ust. 6-12:

 6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania. 

Niższy PIT od 1 października 2019

euro 870757 1280

Niższy PIT (17 proc.) będzie obowiązywać przez ostatni kwartał 2019 roku, czyli od 1 października. Do tego czasu wynosić będzie 18 proc. - przekazał wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

Obecnie ustawa obniżająca PIT czeka na podpis prezydenta. 

Zakłada ona nie tylko obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc., ale też podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nowe rozwiązania mają dotyczyć ok. 25 mln Polaków.- Niższa 17 proc. stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez jedną czwartą bieżącego roku. Przy tym należy przypomnieć, że do września nasze dochody w pierwszej skali podatkowej podlegają 18 proc. opodatkowaniu PIT. Już przy zaliczce obliczanej w październiku podatek zostanie obniżony o 1 pkt proc., czyli o prawie 6 proc. - przekazał Kościński.  więcej:https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/obnizka-pit-z-18-do-17-proc/scqghhc

Dla przyszłych emerytów - 13 i 14 emerytura

money 2180330 1280

  PiS chce dać 13. emeryturę wszystkim. Ale przy wypłacie 14. emerytury będzie zasada "złotówka za złotówkę". Koszt dla budżetu to blisko 20 mld zł - pisze "Gazeta Wyborcza". 

Z programu wyborczego PiS wynika, że w przyszłym roku emeryci również dostaną 13. emeryturę. Od 2021 r. ma zostać z kolei wprowadzona "14. emerytura" dla osób, których świadczenie emerytalne nie przekracza ok. 2900 zł.

 Jak pisze "Wyborcza", osoby, które przekroczą próg, również otrzymają dodatkową emeryturę, ale mniejszą. "Będzie bowiem obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. A więc jeśli ktoś będzie dostawał z ZUS np. 3 tys zł brutto, dodatkowe świadczenie będzie miał zmniejszone o 100 zł. Gdy będzie dostawał 3,2 tys. zł, to jego dodatkowe świadczenie będzie mniejsze o 300 zł itd." - czytamy.

więcej na  na:https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/13-i-14-emerytura-czternastka-nie-dla-wszystkich/hnmvvql

Wyjaśnienie - urlopy strażaków

florian

       W związku z sygnałami jakie docierają do Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w sprawie przeliczania urlopu wypoczynkowego z dniowego na godzinowy przez niektóre wydziały kadr w Komendach P/M  informujemy że:

   Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym, odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu służby jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu służby w dniu, na który ma być udzielony. - art. 1542 § 4 KP.

 

Na podstawie art. 71e ust. 1 ustawy o PSP, urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które dla strażaka są dniami służby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu służby w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby.

  • • Wymiar urlopu wypoczynkowego strażaka wynosi 26 dni.
  • • Wymiar godzinowy urlopu wypoczynkowego strażaka wynosi 208 godzin. (26 x 8 = 208).

Źródło i więcej informacji : https://www.straz.lodz.pl/webdav/kwwk/index.html

 

Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

FZZSM logo

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W posiedzeniu Rady Federacji ZZSM Związek Zawodowy Strażaków „Florian” reprezentowali Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego oraz Wiceprzewodniczący ZK: Jarosław Nowak i Krzysztof Jędrachowicz.

 

Posiedzeniu Rady Federacji ZZSM przewodniczył kol. Rafał Jankowski, a dotyczyło ono m.in.:

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2090-posiedzenie-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-3.html