Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Ograniczenie wieku przyjęcia do Państwowej Straży Pożarnej

logo rzecznik praw obywatelskich     Od 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich występował do Komendanta Głównego PSP w sprawie cenzusu wiekowego przy przymowaniu do służby kandydackiej    w PSP.   Wskazywał, że zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazane jest      nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek   lub  orientację seksualną w zakresie: podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk   zawodowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy takie kryterium jest obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki mu służące są odpowiednie i konieczne. RPO pytał zatem, jakie kryteria mogą uzasadniać przyjmowanie do służby kandydackiej w PSP osób, które nie przekroczyły określonego wieku.

więcej:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ograniczenie-wieku-w-strazy-pozarnej-bedzie-utrzymane-ale-trafi-do-ustawy

 

Senat za zmianami w służbach mundurowych

Senat

          Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Uchwalone przepisy zakładają też, że mundurowi otrzymają pełnopłatne nadgodziny. Jak podkreślało MSWiA, „to wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r.”.

Przygotowaną przez MSWiA ustawę, na początku lipca przyjęła Rada Ministrów, a 19 lipca uchwalił ją Sejm. Realizacja zapisów ustawy nastąpić ma z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. więcej na https://www.infosecurity24.pl/emerytura-po-25-latach-platne-nadgodziny-i-zwiazkowy-pluralizm-senat-za-zmianami-w-sluzbach-mundurowych

Zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

mswiaW piątek (19 lipca br.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy. Mundurowi otrzymają także pełnopłatne nadgodziny. To wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r. zawartego przez MSWiA oraz przedstawicieli strony społecznej.więcej na https://www.gov.pl/web/mswia/zmiany-w-ustawie-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy3

Ostatnie pożegnanie śp.Piotra Kołodzińskiego

                 

     poegnanie9Wczoraj(16.07.) towarzyszyliśmy w ostatniej drodze założyciela i wieloletniego przewodniczącego Związku Zawodowego Strazaków Florian Kolegi śp. Piotra Kołodzińskiego . Podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej pożegnała go rodzina, przyjaciele, byli współpracownicy i koledzy z ZZS Florian, przedstawiciele KG PSP, Druhny i Druhowie OSP ,Harcerze a także przedstawiciele samorządu terytorialnego na czele z Panem Prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim. 

 

Pani minister zapewnia ze program modernizacji służb mundurowych będzie kontynuowany

Witek ElbietaSzefowa MSWiA, Elżbieta Witek zapewniła, że program modernizacji służb mundurowych będzie kontynuowany. Witek poinformowała też, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować na ustawą, przygotowaną przez MSWiA, która włączy Ochotnicze Straże Pożarne w cały system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Witek zaznaczyła, że w przyszłej kadencji, jeśli wybory wygra PiS, będzie kontynuowany program modernizacji służb mundurowych. Podkreśliła, że najważniejsze będą inwestycje w ludzi, szkolenia, a także wzrost wynagrodzeń. Zapowiedziała też zmiany w ochotniczych strażach pożarnych.więcej na https://www.infosecurity24.pl/podwyzki-zmiany-w-szkoleniu-i-inwestycje-witek-zapowiada-dalsza-modernizacje

foto KPRM

Cashbeck - program zniżkowy dla strażaków

cashbeck

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian informuje, że w dniu 18.06.2019 przystąpił do programu Cashbeck World .

Jest to program skierowany dla wszystkich członków ZZS Florian oraz ich rodzin polegający na zwrocie do 5% kwot za wykonywane zakupy .

Dzień Dziecka 2019

IMG 6275  W dniu 15.06.2019 w Ostrowie Wlkp., Kościanie oraz Gnieźnie zostały zorganizowane Dni Dziecka Służb Mundurowych. Cykliczne imprezy w której organizację włączył się Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian oraz Zarządy Terenowe wraz z związkami zawodowymi pozostałych służb mundurowych .

Ryś - nocny maraton

  Ry 2 W nocy z 18 na 19 maja d-ca zmiany I kpt. Bartosz Tunia startował w „Rysiu“, Nocnym Maratonie z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków.
   Skład drużyny "Florian Poznań" to:
• mł.ogn. Tomasz Osiński z SGPR Poznań z Szakłakiem,
• st. ogn. Andrzej Kęsa z SGPR Poznań z Mietkiem,
• kpt. Bartosz Tunia z JRG-3 Poznań z Mortem.
Podczas marszobiegu na orientację, zaliczano w odpowiedniej kolejności poszczególne punkty trasy, gdzie wykonywano wiele ciekawych zadań zarówno sprawnosciowych i umysłowych. Po przebiegnięciu 52 kilometrów, drużyna „Florian Poznań“ w kategorii służb mundurowych, więcej na http://www.kmpsp.poznan.pl/2019-05-30/rys-nocny-maraton.