Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Opinia ZZS Florian dot. projektu ustaw emerytalnej art.15a.

law 447487 1280     Poniżej zamieszczamy  opinię ZZS Florian dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

      Załącznik do opinii

      Wspólne stanowisko Związków Zawodowych

      Opinia ZZS Florian

Uwolnienie terminów dla pakietów / B2B - vouchery Holiday Park&Resort

Holiday Park & Resort - strategia i plany rozwoju - Horecanet.pl - biznes i  newsy branży HoReCa Informujemy, że zostały uwolnione  terminy dla pakietów/B2B:

- Działamy do odwołania na 2 tygodnie naprzód – wolne 3 lub 4 doby za 2 vouchery  w ramach dostępności, np. od 25.06 do 8.07

- Uwolniony termin dla Pakietów od 28.08.2021 (lub nawet 27.08) na tydzień za 2 vochery

- Od 10.06.2022 do 16.06.2022 – pobyt za 2 vochery (wyjazd najpóźniej 16.06 w Boże Ciało).

Do powyższych obowiązuje zasada: 2 vochery  na Pakiet w domkach=pobyt w domkach lub apartamentach; 2 vochery na Pakiet w apartamentach=pobyt w apartamentach.

Uroczyste obchody 25-lecia Wielkopolskiej organizacji ZZS Florian

 zzs 25 lat          Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian, podjął uchwałę o uhonorowaniu zasłużonych dla wielkopolskiej    organizacji członków związku poprzez zaproszenie ich do udziału w uroczystym posiedzeniu Zarządu       Wojewódzkiego poświęconym podsumowaniu 25- letniej działalności związku na terenie województwa     wielkopolskiego. Pierwsze organizacje na terenie wielkopolski (Rawicz,Jarocin) powstały w 1995r., w związku z w   wybuchem pandemi COVID-19 planowane w roku 2020 uroczystości zostały przeniesione na rok 2021.

 

Informacja

  Holiday Park & Resort - Home | Facebook       Informujemy że w dniu dzisiejszym nawiązaliśmy współpracę z  sieć obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych nad morzem Holiday Park & Resort.

Każdy członek wielkopolskiej organizacji ZZS Florian ma możliwość wykupienia voucherów pobytowych na atrakcyjnych warunkach .

Numer konta do wpłat : 64 1090 2590 0000 0001 2950 6261 w tytule imię nazwisko jaki zarząd terenowy i ilość voucherów z podziałem na apartement i domek np. Jan Nowak - ZT Poznań- 5 voucherów (3 apartamenty,2 domki)