Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Jest odpowiedź ministra Zielińskiego na nieprawidłowości w PSP

Zieliski        Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obszernej odpowiedzi odniósł się do złożonej jeszcze w lutym przez Bożenę Kamińską (PO) interpelacji. Zieliński przekonuje, że „sformułowania zawarte w interpelacji Pani Poseł mają bezpodstawny i fałszywy charakter, a ich brzmienie jest jednoznacznie pejoratywne i nosi znamiona pomówienia”. Dodaje też, że „informacje o rzekomych nieprawidłowościach w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) zawarte w wystąpieniu opierają się na anonimowych źródłach, co poddaje w wątpliwość wiarygodność zarówno tych informacji, jak i samych informatorów”.

W ten sposób wiceszef MSWiA odnosi się zapewne, pośrednio, do listów otwartych, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Pierwszy, wystosowany przez Zarząd Krajowy ZZS „Florian”, opublikowano jeszcze w ubiegłym roku.

więcej na:https://www.infosecurity24.pl/zielinski-o-nieprawidlowosciach-w-psp-sformulowania-maja-falszywy-charakter-i-nosza-znamiona-pomowienia

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dn.03.04.2019r.

FZZSM logoKolejna tura rozmów ws. Porozumienia

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione stanowiska w kwestii wprowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnacji  z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do nabycia emerytury policyjnej. Zgodnie z ustaleniami z dnia 19 marca br. stronie związkowej przedstawiony został projekt harmonogramu prac w zakresie art. 15a ( przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku), nowego programu rozwoju w latach 2021-2024 oraz możliwości przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy przy nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostają  w służbie.czytaj więcej

Ubezpieczenia - sprostowanie informacji

      W związku z zamieszczonym artykułem na stronie www.zgnszzpp.pl o wygaszaniu dotychczasowego programu ubezpieczeniowego- Grupowego Ubezpieczenia dla strażaków i emerytów.

Informujemy, że nie dotyczy to Grupowego Programu Ubezpieczeniowego na Życie – COMPENSA PSP.

Program ten jest w pełni dostępny do funkcjonariuszy i ich rodzin oraz emerytów. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą na naszych stronach: http://www.florian-w

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

    florian W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Krzysztof Oleksak zrelacjonował prace podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz przekazał informacje dotyczące dalszego wdrażania Porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r.

Na podkreślenie zasługuje informacja, że rozpoczęły się prace nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza oraz usunięcia wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby).więcej na :http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2066-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-z-udzialem-komendanta-glownego-psp.html

Nowe umundurowanie strażaków PSP

 Logo kolor cmyk www     22 marca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie projektu zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2005 r. oraz Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Komendanta Głównego PSPW spotkaniu uczestniczyli ..więcej na:.     https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Spotkanie-w-KG-PSP-z-przedstawicielami-zwiazkow-zawodowych-w-sprawie-umundurowania-strazakow-PSP/idn:36944 

Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

mswiaW dniu 20 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do  Związku Zawodowego Strażaków „Florian” do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.  W trybie przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przedstawione zostanie stanowisko Związku.Projekt znajduje się: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2065-mswia-projekt-rozporzadzenia-kwalifikacyjnego.html

"Polska Solidarna w Europie"

RZ 4941small

        W środę w Sejmie otwarto wystawę „Polska solidarna w Europie. Polscy strażacy w Szwecji” dokumentującą działania   polskich służb pożarniczych podczas wsparcia ratowniczego w walce z pożarami lasów w Szwecji. Wystawa miała swoją   premierę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w lutym ubiegłego roku.

 - Szlachetne postawy zasługują zawsze na docenienie. Dzisiaj tą wystawą chcemy pokazać działania polskich strażaków,   którzy pospieszyli z pomocą Szwedom, kiedy kraj ten objęty  był wielkim pożarem - powiedział minister spraw   wewnętrznych   i administracji Jarosław Zieliński otwierając wernisaż w gmachu Sejmu.więcej:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=BBBA34E4F88CC691C12583BC004C101B

autor zdjęć: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki