Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

    florian W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

W czasie posiedzenia Przewodniczący Krzysztof Oleksak zrelacjonował prace podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz przekazał informacje dotyczące dalszego wdrażania Porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r.

Na podkreślenie zasługuje informacja, że rozpoczęły się prace nad wdrożeniem płatności za ponadnormatywny czas służby strażaków w wysokości 100% uposażenia funkcjonariusza oraz usunięcia wymogu osiągnięcia przez funkcjonariusza 55 lat do nabycia uprawnień emerytalnych (pozostanie wyłącznie wymóg 25 lat służby).więcej na :http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2066-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-z-udzialem-komendanta-glownego-psp.html

Nowe umundurowanie strażaków PSP

 Logo kolor cmyk www     22 marca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie projektu zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2005 r. oraz Zarządzenia Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Komendanta Głównego PSPW spotkaniu uczestniczyli ..więcej na:.     https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Spotkanie-w-KG-PSP-z-przedstawicielami-zwiazkow-zawodowych-w-sprawie-umundurowania-strazakow-PSP/idn:36944 

Projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego

mswiaW dniu 20 marca 2019 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do  Związku Zawodowego Strażaków „Florian” do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.  W trybie przewidzianym w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych przedstawione zostanie stanowisko Związku.Projekt znajduje się: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2065-mswia-projekt-rozporzadzenia-kwalifikacyjnego.html

"Polska Solidarna w Europie"

RZ 4941small

        W środę w Sejmie otwarto wystawę „Polska solidarna w Europie. Polscy strażacy w Szwecji” dokumentującą działania   polskich służb pożarniczych podczas wsparcia ratowniczego w walce z pożarami lasów w Szwecji. Wystawa miała swoją   premierę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w lutym ubiegłego roku.

 - Szlachetne postawy zasługują zawsze na docenienie. Dzisiaj tą wystawą chcemy pokazać działania polskich strażaków,   którzy pospieszyli z pomocą Szwedom, kiedy kraj ten objęty  był wielkim pożarem - powiedział minister spraw   wewnętrznych   i administracji Jarosław Zieliński otwierając wernisaż w gmachu Sejmu.więcej:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=BBBA34E4F88CC691C12583BC004C101B

autor zdjęć: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Informacja po spotkaniu z Panem senatorem Łukaszem Mikołajczykiem

   senatorW dniu 12.03.2019 r. w biurze senatorskim odbyło się spotkanie Pana Senatora Łukasza Mikołajczyka(PIS) członka Senackiego Zespołu Strażaków z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian Józefem Kulińskim, Damianem Reslerem i Andrzejem Jurgą. Celem spotkania było przedstawienie problemów z którymi zmagają się strażacy. Na wstępie podziękowaliśmy za zaangażowanie Pana Senatora w procesie nowelizacji ustawy modernizacyjnej która umożliwiła wypłatę podwyżek od 1stycznia 2019r.

Straż pożarna "cofa się w rozwoju". Formacja wzywa pomocy ministra

infoseku24„Przez prawie 25 lat (1991-2016) Państwowa Straż Pożarna rozwijała się i rosła w siłę. Z każdym rokiem stawała się coraz bardziej wyspecjalizowaną formacją ratowniczą na rynku krajowym jak i zagranicznym. Z każdym rokiem cieszyła się coraz większym współczynnikiem zaufania społecznego. Polska straż pożarna posiadała jedne z najlepszych w Europie grupy poszukiwawczo-ratownicze, które brały udział w akcjach zagranicznych jak i krajowych. Wszystko to zmieniło się w grudniu 2015 roku, gdy na czele PSP stanął powołany z emerytury, w niewyjaśnionych okolicznościach p. gen. bryg. Leszek Suski (…)” – piszą już na początku listu jego autorzy, jasno wskazując winowajcę dramatycznej w ich ocenie sytuacji w formacji. Jak wskazują, problem stanowić mają również zastępcy szefa PSP. więcej: https://www.infosecurity24.pl/straz-pozarna-cofa-sie-w-rozwoju-formacja-wzywa-pomocy-ministra

źródło:infosecurity24.pl

Wystąpienie Rafała Jankowskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

Jankowski   Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,

– Pani Przewodnicząca, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo,
– w związku z tym, że wywołano niejako do tablicy służby mundurowe, głównie policję, to chcę Państwu przekazać kilka uwag.
– Po pierwsze nie wszystko da się wyliczyć. Jest coś na czym nie można oszczędzać a nie można oszczędzać na bezpieczeństwie Polaków.        Mówicie państwo, że trzeba wypracowywać dobra – Służby nie są firmą, która musi wypracowywać te dobra, pracować na zwiększenie PKB. Służby mundurowe mają chronić Polaków. Nie można jednostek Policji traktować jako przedsiębiorstwa – stwierdził Rafał Jankowski.

więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/wystapienie-rafala-jankowskiego-na-posiedzeniu-rady-dialogu-spolecznego/ 

żródło: nszzp.pl

 

Przewodniczący FZZSM Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim

   FZZSM logo    W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Wczoraj (1 marca) w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku,więcej na https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/  

źródło:0CHRONA24.info