Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Straż pożarna "cofa się w rozwoju". Formacja wzywa pomocy ministra

infoseku24„Przez prawie 25 lat (1991-2016) Państwowa Straż Pożarna rozwijała się i rosła w siłę. Z każdym rokiem stawała się coraz bardziej wyspecjalizowaną formacją ratowniczą na rynku krajowym jak i zagranicznym. Z każdym rokiem cieszyła się coraz większym współczynnikiem zaufania społecznego. Polska straż pożarna posiadała jedne z najlepszych w Europie grupy poszukiwawczo-ratownicze, które brały udział w akcjach zagranicznych jak i krajowych. Wszystko to zmieniło się w grudniu 2015 roku, gdy na czele PSP stanął powołany z emerytury, w niewyjaśnionych okolicznościach p. gen. bryg. Leszek Suski (…)” – piszą już na początku listu jego autorzy, jasno wskazując winowajcę dramatycznej w ich ocenie sytuacji w formacji. Jak wskazują, problem stanowić mają również zastępcy szefa PSP. więcej: https://www.infosecurity24.pl/straz-pozarna-cofa-sie-w-rozwoju-formacja-wzywa-pomocy-ministra

źródło:infosecurity24.pl

Wystąpienie Rafała Jankowskiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

Jankowski   Rafał Jankowski, Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,

– Pani Przewodnicząca, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo,
– w związku z tym, że wywołano niejako do tablicy służby mundurowe, głównie policję, to chcę Państwu przekazać kilka uwag.
– Po pierwsze nie wszystko da się wyliczyć. Jest coś na czym nie można oszczędzać a nie można oszczędzać na bezpieczeństwie Polaków.        Mówicie państwo, że trzeba wypracowywać dobra – Służby nie są firmą, która musi wypracowywać te dobra, pracować na zwiększenie PKB. Służby mundurowe mają chronić Polaków. Nie można jednostek Policji traktować jako przedsiębiorstwa – stwierdził Rafał Jankowski.

więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/wystapienie-rafala-jankowskiego-na-posiedzeniu-rady-dialogu-spolecznego/ 

żródło: nszzp.pl

 

Przewodniczący FZZSM Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim

   FZZSM logo    W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Wczoraj (1 marca) w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku,więcej na https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/  

źródło:0CHRONA24.info

 

Wielkie roszady strażackich komendantów

    mswia   "W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zostało odwołanych 20 komendantów Wojewódzkich PSP" - informuje Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację. Choć przedstawiciel resortu nie informuje jaka była skala zmian na stanowiskach komendantów powiatowych/miejskich, to zaznacza, że zarówno w przypadku komendantów wojewódzkich jak i powiatowych/miejskich "stabilność funkcjonowania PSP w aspekcie kadrowym nie była i nie jest zagrożona".

Jarosław Zieliński odpowiedział na interpelację w sprawie zmiany na stanowiskach komendantów wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej zgłoszoną przez Krystynę Skowrońską. Jak podkreśla posłanka, PSP to formacja której zaletą ma być między innymi "dobra organizacja pracy". Tej nie służą jednak częste zmiany na stanowiskach kierowniczych.więcej na https://www.infosecurity24.pl/wielkie-roszady-strazackich-komendantow  

źródło:infosecurity24.pl

Przejście na emeryturę kolegi Adama Kotiuszki

adam kotiuszko 

 

  Po ponad 30-letniej służbie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przeszedł  kolega brygadier Adam Kotiuszko – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, był jednym z założycieli Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN w Trzciance i jego wieloletnim przewodniczącym. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko co zrobił dla naszego związku. Życzymy wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze.Decyzję o zwolnieniu ze służby i przejściu na zaopatrzenie emerytalne w dniu 27 lutego 2019 roku wręczył osobiście Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

Obradował Podzespół Problemowy RDS ds. Służb Mundurowych

   florian          W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. 

W agendzie posiedzenia znalazły się takie tematy, jak: problem pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, którego domaga się NSZZ „Solidarność”, różnice w wysokości świadczeń mieszkaniowych, jakie występują pomiędzy służbami podległymi MSWiA, MS a MON oraz zagrożenia, na które narażeni są funkcjonariusze w związku ze „smogiem”.  więcej na http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2062-obradowal-podzespol-problemowy-rds-ds-sluzb-mundurowych.html

Ostatnia służba kolegi Bogdana

 DSC 1356  W miesiącu październiku 2018 r. zdecydował się zakończyć swoją zawodową przygodę z pożarnictwem kolega Bogdan Jurdeczka, składając akces odejścia ze służby z dniem 31 stycznia 2019r., wraz z chęcią przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Kolega Bogdan był członkiem ZT ZZS Florian w Rawiczu od początku swojej służby.