Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Szwecja - naliczanie dodatku szkodliwego

Logo kolor cmyk www    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski przesłał do 4 Komend Wojewódzkich PSP pismo CKR-III-0754/11-1/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku, które dotyczy naliczenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych dla strażaków, członków GFFFV Poland uczestniczących w gaszeniu pożarów w Szwecji w 2018 roku. Komendant Główny polecił naliczyć i wypłacić dodatek uwzględniając pierwszy stopień pracy w warunkach szkodliwych zgodnie z ewidencją sporządzoną przez dowództwo Grupy.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian wielokrotnie upominał się o rozwiązanie tego  problem zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.

 

 

SIEPOMAGA - potwierdzenie darowizny

   Victoria Poniżej zamieszczamy Potwierdzenie Darowizny na Fundację SIEPOMAGA, którą wsparliśmy w ubiegłym roku. Prosimy również o przekazywanie 1% z podatku na  KRS 0000396361 i sprawmy, by nasz 1% trafił tam gdzie jest najbardziej potrzebny z dopiskiem - Viktoria Markiewicz.

Potwierdzenie darowizny

 

Spotkanie z kierownictwem KG PSP oraz posiedzenie Prezydium ZK

Logo kolor cmyk www                   W dniu 4 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia zasad rozdziału funduszu nagród i zapomóg na rok 2019 będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

 W spotkaniu uczestniczyli ze strony służbowej:

• gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny
• nadbryg. Marek Jasiński - Zastępca Komendanta Głównego
• st. bryg. Marcin Wilczyński - Dyrektor Biura Kadr i Organizacji
• bryg. Piotr Strawa - Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji

    stronę społeczną reprezentowali:

Krzysztof Oleksak - Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian
• Krzysztof Hetman - Przewodniczący NSZZ PP
• Krzysztof Andura - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła obydwie petycje!

sejm

Zakończyły się obydwa posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji (PET).  W posiedzeniu Komisji wziął udział Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przedmiotem posiedzenia Komisji były anonimowe petycje dotyczące obniżenia uposażeń mundurowym na L-4 do 60% oraz wprowadzenia zakazu łączenia pracy zarobkowej z emeryturą policyjną.

Posiedzenie Komisji można odsłuchać na żywo tutaj

– Poseł Kornelia Wróblewska – obecne regulacje mają charakter generalny i dotyczą wszystkich służb mundurowych, Petycja dotyczy tylko policji i byłoby to karanie ogółu za działania jednostek, podkreśla Biuro Analiz Sejmowych. Uznaję petycję za niezasadną – zakończyła pani poseł.

– Dariusz Szymkiewicz Z-ca Dyr Departamentu MSWiA – chciałbym bardzo mocno podkreślić – Ministerstwo zdecydowanie negatywnie ocenia propozycje zawarte w petycji i to w dwóch obszarach, zarówno tematyki prawnej w zakresie równości wobec prawa, jak i celowości dokonania takiej zmiany.Treść petycji wskazuje na charakter typowo sankcyjny tworzonych rozwiązań, które byłyby dedykowane tylko jednej służbie – policyjnej, ta petycja jest jaskrawym przykładem nierówności i dyskryminacji, nie o takie rozwiązania chodzi w państwie prawa.

Wiceszef Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” krytykuje protest służb mundurowych!

                                 Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz udzielił wywiadu dla Polskiego Radia w którym skrytykował działania protestujących policjantów. Nie jesteśmy przekonani, czy na pewno Jego rolą jest ocenianie innych związków zawodowych. Czy może powinien skupić się raczej na działaniach macierzystej organizacji?

W nagraniu dla audycji  PR”W Samo Południe” z 14 stycznia 2019′ odnosząc się do naszego protestu wiceszef KK NSZZ „Solidarność” powiedział:

(…) Policjanci którzy celowo poszli na L4, co jest karygodne dla mnie, jako związkowca, wywalczyli, że po 25 latach służby policjant nie płacąc składek może iść na pełną emeryturę. My oczekujemy również tzw. emerytur stażowych. Jeżeli policjanci mogą iść, to tym bardziej pracownik który ciężko pracuje .............................http://nszzp.pl/aktualnosci/wiceszef-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc-krytykuje-protest-sluzb-mundurowych/

Od jutra zaczynam nowy etap mojego życia

 poegnanie piotra        W obecności Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Andrzeja Bartkowiaka, samorządowców, pracowników Nadleśnictw, strażaków zawodowych i ochotników, pracowników cywilnych komendy i zaproszonych gości odbyło się pożegnanie st. kpt. Piotra Kucharskiego. Uroczystość zorganizowano w rawickim ratuszu. - Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo trudna        decyzja żegnać się z państwem. Spowodowane jest to sytuacją rodzinną -

Uzgodniono sposób podziału podwyżek dla pracowników cywilnych resortu

               mswia

Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych resortu. Ustalono zasady podziału podwyżek wynagrodzeń, które zostały uzgodnione w ubiegłym roku.

Ustawa modernizacyjna przewiduje od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa o 300 zł miesięcznie. Zgodnie z porozumieniami z września 2018 r. zawartymi między MSWiA i stroną społeczną, w opracowaniu sposobu podziału środków i wypracowaniu zasad dokonania podwyżek powinni wziąć udział przedstawiciele związków. Piątkowe (1 lutego br.) spotkanie stanowiło wypełnienie tych postanowień.  więcej :https://www.gov.pl/web/mswia/uzgodniono-sposob-podzialu-podwyzek-dla-pracownikow-cywilnych-resortu 

źródło:www.gov.pl/web/mswia

Rozporządzenie o zmianie kwoty bazowej

sejm

 

  W dniu dzisiejszym zostało ogłszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 stycznia 2019r.w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiące przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

 

Rozporządzenie w/s kwoty bazowej