Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Interpelacja poselska w/s pogrzebów strażaków.

sejmPoniżej prezentujemy tekst interpelacji posłanki Iwony Arent w sprawie pogrzebów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych .

Dotyczy ona fukcjonariuszy którzy polegli  np. w trakcie ćwiczeń. Uwagi te dotyczą  art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400 ze zm.). Zgodnie z powyższym uregulowaniem, jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej..

tekst interpelacji:

Dziś mija 9 lat od misji ratowniczej na Haiti

  hhaiti1    W dniu 14 stycznia 2010 roku Rząd Polski zdecydował się na użycie polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo- ratowniczej do działań na terenie objętym trzęsieniem ziemi na Haiti. Całość wyprawy liczy 63 ratowników oraz 12 psów ratowniczych. Jest to pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza polskich ratowników po zdobyciu certyfikatu INSARAG. Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy służący do poszukiwania i uwalniania osób uwięzionych pod gruzami, specjalistyczny sprzęt łączności czy też różnego rodzaju sprzęt hydrauliczny wylecą z kraju w dniu 15 stycznia br. w godzinach porannych z lotniska w Warszawie.

Cudzoziemcy w Państwowej Straży Pożarnej?

    straz Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiła kolejna Petycja dotycząca służb mundurowych. Tym razem autor petycji domaga się zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (Nr BKSP-145-422/18)

Po wprowadzeniu proponowanych w petycji zmian artykuł miałby brzmieć: „służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. (dalej)......http://nszzp.pl/aktualnosci/ja-osoba-zamieszkala-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-swiadom-podejmowanych-obowiazkow-strazaka/

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

florian    W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

1. Realizacja wygranej przez OPZZ w dniu 2 czerwca 2015 roku sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym: rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli:
• nie zatrudniają do tego samego rodzaju innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
• mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych otrzymały zatem osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług) oraz samozatrudnieni.(dalej).......http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2053-najwazniejsze-zmiany-do-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych.html

Czy rząd zapłaci funkcjonariuszom jeśli nie przejdą na emeryturę?

 Jak donosi red.Przemysław Ciszak z portalu Money.pl krystalizuje się się pomysł dopłat do funkcjonariuszy którzy zamierzają przejść na emeryturę.Program ten zaproponował minister Joachim Brudziński podczas negocjaci kończących protest służb mundurowych.

Nawet na 2 tys. zł dodatku do pensji mogą liczyć policjanci, którzy nie zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę. Rządowa dopłata dla policji ma spowolnić masowy odpływ funkcjonariuszy ze służby.

Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają

    „Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają, wszystkie dzieci na Niego czekają. Moc prezentów każdemu przyniesie, każde dziecko z prezentów się cieszy…”

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Terenowy ZZS Florian w Rawiczu przekazał dzieciom członków związku paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia.