Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Komu służy pluralizm związkowy w służbach mundurowych
 
Strażacy dla WOŚP

           Zamieszczamy na naszej stronie materiał z udziału strażaków w 27 Finale WOŚP, którego publikacji na stronie KM PSP w Poznaniu odmówił zastępca Komendanta Miejskiego mł. brygadier Jarosław Zamelczyk. Podstawą jaką podał Pan Komendant, jest wykonywanie działań dodatkowych poza zakresem obowiązków służbowych. Nadmienić należy, że w „działaniach” uczestniczył nasz kolega Bartosz Tunia, oraz strażacy z OSP Poznań. Jest to drugi przypadek "cenzury" wobec naszego kolegi ze strony KM PSP. Na stronie internetowej Komendy znajdują się informacje pokazujące pasje innych strażaków, którzy też realizują je poza zakresem obowiązków służbowych. Czyżby Pan Komendant mierzył swoich podwładnych różnymi miarami, a może jest to dyskryminacja naszego kolegi Przewodniczącego Zarządu Terenowego w Poznaniu?

 

Józef Kuliński

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

 

Strażacy dla WOŚP - całość artykułu

Stres w służbie

  town sign 1148092 1280   Na stronie internetowej nszzpwlkp.pl w dniu dzisiejszym pojawiło się ciekawe opracowanie, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy/Służby ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w sprawie ochrony zdrowia.

Opracowanie to powstało w związku z docierającymi od policjantek i policjantów wielkopolskiej Policji sygnałów od Terenowych Organizacji NSZZ Policjantów o rosnącym stresie, zwiększeniu obowiązków służbowych wskutek niedoborów kadrowych, przemęczeniu, niedostatecznej opiece zdrowotnej ze strony Państwa (okrojone badania profilaktyczne) pragnę przedstawić informację odnośnie objawów stresu, jego skutków oraz sposobu zapobiegania.więcej w załączniku: Opracowanie stres w służbie

 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian przygotuje takie opracowanie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Bardzo zachęcamy do pomocy w tworzeniu opracowania.

 

żródło:http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6443,0.htm

15 stycznia 2019 r. w Biurze RPO zorganizowano debatę na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb oraz wojska.

 logotypy brpo PL 15 stycznia 2019 r. w Biurze RPO zorganizowano debatę na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w służbach mundurowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb oraz wojska.

Temat bardzo ważny wyjaśniające nie które kwestie z tym związane .

Główne zagadnienia debaty:

  • W jaki sposób pogodzić interes służby z interesem jednostki?
  • Czy możliwe jest wyjaśnienie wątpliwości zanim dojdzie do eskalacji konfliktu?
  • Czy realne jest stworzenie uniwersalnej procedury uwzględniającej specyfikę każdej grupy zawodowej?
  • Jak i kogo szkolić z problematyki dyskryminacji i mobbingu? 

Interpelacja poselska w/s pogrzebów strażaków.

sejmPoniżej prezentujemy tekst interpelacji posłanki Iwony Arent w sprawie pogrzebów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych .

Dotyczy ona fukcjonariuszy którzy polegli  np. w trakcie ćwiczeń. Uwagi te dotyczą  art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400 ze zm.). Zgodnie z powyższym uregulowaniem, jeżeli śmierć strażaka nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej..

tekst interpelacji:

Dziś mija 9 lat od misji ratowniczej na Haiti

  hhaiti1    W dniu 14 stycznia 2010 roku Rząd Polski zdecydował się na użycie polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo- ratowniczej do działań na terenie objętym trzęsieniem ziemi na Haiti. Całość wyprawy liczy 63 ratowników oraz 12 psów ratowniczych. Jest to pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza polskich ratowników po zdobyciu certyfikatu INSARAG. Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy służący do poszukiwania i uwalniania osób uwięzionych pod gruzami, specjalistyczny sprzęt łączności czy też różnego rodzaju sprzęt hydrauliczny wylecą z kraju w dniu 15 stycznia br. w godzinach porannych z lotniska w Warszawie.

Cudzoziemcy w Państwowej Straży Pożarnej?

    straz Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiła kolejna Petycja dotycząca służb mundurowych. Tym razem autor petycji domaga się zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (Nr BKSP-145-422/18)

Po wprowadzeniu proponowanych w petycji zmian artykuł miałby brzmieć: „służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba zamieszkała na terytorium polski przez okres co najmniej 6 miesięcy, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. (dalej)......http://nszzp.pl/aktualnosci/ja-osoba-zamieszkala-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-swiadom-podejmowanych-obowiazkow-strazaka/

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

florian    W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

1. Realizacja wygranej przez OPZZ w dniu 2 czerwca 2015 roku sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym: rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli:
• nie zatrudniają do tego samego rodzaju innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
• mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych otrzymały zatem osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług) oraz samozatrudnieni.(dalej).......http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2053-najwazniejsze-zmiany-do-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych.html