Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Postawa godna naśladowania

 

     Gotowość do niesienia  pomocy drugiemu człowiekowi to cecha, która wyróżnia nas jako ludzi. Jesteśmy dumni, że wśród członków naszego związku są takie osoby które wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności również poza służbą. 

 

Wzorową postawą wykazał się funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie –  sekcyjny Mateusz Lis,   członek organizacji terenowej naszego związku  w Ostrzeszowie.

Opinia ZZS Florian dot. projektu ustaw emerytalnej art.15a.

law 447487 1280     Poniżej zamieszczamy  opinię ZZS Florian dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

      Załącznik do opinii

      Wspólne stanowisko Związków Zawodowych

      Opinia ZZS Florian

Uwolnienie terminów dla pakietów / B2B - vouchery Holiday Park&Resort

Holiday Park & Resort - strategia i plany rozwoju - Horecanet.pl - biznes i  newsy branży HoReCa Informujemy, że zostały uwolnione  terminy dla pakietów/B2B:

- Działamy do odwołania na 2 tygodnie naprzód – wolne 3 lub 4 doby za 2 vouchery  w ramach dostępności, np. od 25.06 do 8.07

- Uwolniony termin dla Pakietów od 28.08.2021 (lub nawet 27.08) na tydzień za 2 vochery

- Od 10.06.2022 do 16.06.2022 – pobyt za 2 vochery (wyjazd najpóźniej 16.06 w Boże Ciało).

Do powyższych obowiązuje zasada: 2 vochery  na Pakiet w domkach=pobyt w domkach lub apartamentach; 2 vochery na Pakiet w apartamentach=pobyt w apartamentach.

Uroczyste obchody 25-lecia Wielkopolskiej organizacji ZZS Florian

 zzs 25 lat          Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian, podjął uchwałę o uhonorowaniu zasłużonych dla wielkopolskiej    organizacji członków związku poprzez zaproszenie ich do udziału w uroczystym posiedzeniu Zarządu       Wojewódzkiego poświęconym podsumowaniu 25- letniej działalności związku na terenie województwa     wielkopolskiego. Pierwsze organizacje na terenie wielkopolski (Rawicz,Jarocin) powstały w 1995r., w związku z w   wybuchem pandemi COVID-19 planowane w roku 2020 uroczystości zostały przeniesione na rok 2021.