Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Spotkanie Wielkopolskiej FZZSM

FZZSM logo  7 października 2022r., odbyło się spotkanie w ramach Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem wszystkich związków zawodowych skupionej w federacji.

Założenia ustawy budżetowej 2023 - dotyczące funkcjonariuszy

 Ustawa budżetowa 2023

2) kwoty bazowe dla:

  1. a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
  2. b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 190,45 zł,
  3. c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,
  4. d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,
  5. e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 zł;

Posiedzenie Zarządu Krajowego

 

  florianZ uwagi na uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2023 wysokości waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej na niemożliwym do zaakceptowania przez środowisko pożarnicze poziomie 7,8% Zarząd Krajowy podjął uchwałę o rozpoczęciu przez wszystkie struktury Związku akcji protestacyjnej od dnia 10.10.2022 r. od godz. 7:00. W załączeniu publikujemy uchwałę ZK. Akcja protestacyjna rozpoczyna się od oflagowania jednostek PSP oraz szerokiej kampanii informacyjnej. Dalszą koordynację akcji będą prowadzić komitety protestacyjne na poszczególnych szczeblach.

Uchwała ZK Nr.16 Akcja protestacyjna

http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2228-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-12.html

Podwójna Radość w Holiday Park & Resort

NIE CZEKAJ!!! SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZANIM INNI CIĘ WYPRZEDZĄ!!!!

Holiday Park & Resort rusza ponownie w tym roku z ofertą, którą w poprzednich latach cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród naszych klientów.

Tylko teraz każda osoba, która dokonała zakupu vouchera lub chciałaby go zakupić

LINK do zakupu voucherów: https://produkty.holidaypark.pl/pakiety-hurtowe/db32a4a8-7e8f-4a42-a555-db3f9637af0f  (ostatnia szansa na vouchery 4 letnie)

więcej informacji w  https://www.florian-wlkp.pl/vouchery-holiday.html

Ubezpieczenie szkolne
 compensa ubez szkolne   
Witaj Szkoło !!!
Rok szkolny właśnie się rozpoczął ,czas pomyśleć o ubezpieczeniu waszych „skarbów”.
Wielkopolski Zarząd ZZS Florian wraz z brokerem ubezpieczeniowym MIG przygotował
ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży, z którego może skorzystać każdy funkcjonariusz,
pracownik cywilny PSP oraz ich rodziny.
UWAGA!
Jest to ubezpieczenie dodatkowe, niezależne od programu życiowego, z którego może skorzystać każdy funkcjonariusz, pracownik oraz emeryt PSP - również nieposiadający polisy na życie w Compensie.
Decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia podejmują indywidualnie Rodzice (lub dzieci pow. 18go roku życia).
Polisy rejestruje się przez portal i są one opłacane indywidualnie - bez zaangażowania struktur PSP.
 
Materiał składa się z:
1. Folderu informacyjnego
2. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW
3. Plików z hasłami dostępu do Programu NNW dla uczniów:
- szkół podstawowych - hasło do linku 866526
- szkół ponadpodstawowych i wyższych - hasło do linku 176804
 
Link do programu NNW dla dzieci i młodzieży:
https://szkola.compensa.pl                                                                                                                                                                  
 
Skrócony okres ważności voucherów Holiday Park
 holiday1   
   Zarząd Holiday Park & Resort podjął decyzję, że sierpień jest ostatnim miesiącem, w którym można nabyć vouchery na 7-dniowe pobyty w ośrodkach Holiday Park & Resort z 70% rabatem ważne 4 lata.
Od września ten czas zostanie skrócony do 2 lat. Zachęcam zatem wszystkich Członków  Związku Zawodowego Strażaków  Florian _do nabycia voucherów 4-letnich jeszcze w tym miesiącu.
 
Narada Szkoleniowa Kadry Kierowniczej PSP Województwa Wielkopolskiego

 zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

W dniach 7-8 lipca br. w Giewartowie odbyła się narada szkoleniowa kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz komendantów miejskich i powiatowych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego.więcej informacji https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/narada-szkoleniowa-kadry-kierowniczej-psp-wojewodztwa-wielkopolskiego