Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i tekst 4 marca 2024.odbyło się spotkanie przedstawicieli strażackich Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Agatą Sobczyk - Wojewodą Wielkopolską.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Zbigniew Rogodziński wraz z zastępcami oraz Przewodniczący Wielkopolskiego ZW ZZS Florian Andrzej Jurga wraz z zastępcami.
Na początku spotkania wręczono Pani Wojewodzie kwiaty oraz pamiątkowy obraz przedstawiający Św. Floriana - patrona strażaków. Podczas spotkania poruszono najbardziej pilne potrzeby funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych pełniących służbę na terenie województwa wielkopolskiego.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób
Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:
* Wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komend;
* Problemy kadrowe w komendach, zwłaszcza w obszarze systemu codziennego;
* Problemy związane z utrzymaniem bieżącym komend (wzrost wysokości rachunków za media, wzrost kosztów utrzymania sprzętu, jego certyfikacji oraz atestowania, wzrost cen paliw);
* Niedoszacowanie kosztów remontowych komend;
* Potrzeba współpracy Wojewody z KW oraz strony społecznej w tworzeniu procedur i systemu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz innych działań, w których uczestniczą funkcjonariusze PSP (m.in. grupy specjalistyczne i ich dodatkowe obowiązki);
* Możliwość współpracy UW w podjęciu działań związanych z wybudowaniem poligonu ratowniczego - gruzowiska, przy JRG-4 i GRS OSP w Poznaniu. Poligon szkoleniowy, którego charakter odpowiada specyfice szkoleń nie tylko SGPR Poznań, ale i zespołów ratowniczych z całego kraju, przygotowujący ratowników do realnych działań podczas różnych katastrof. Obiekt wykorzystywany będzie również do przeprowadzenia ogólnopolskich egzaminów psów ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
* Zapowiedź kolejnej tury inwentaryzacji obiektów tymczasowego schronienia przez funkcjonariuszy PSP - wyrażamy obawy związane z niedostatecznymi kompetencjami strażaków w ocenie przydatności obiektów mających pełnić funkcję schronień.
W dalszej części spotkania Pani Wojewoda przedstawiła plany i zamierzenia z którymi wspólnie z PSP będą podejmowane działania m.in. dotyczących likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie województwa.
Dziękujemy Pani Agacie Sobczyk, Wojewodzie Wielkopolskiej, za otwarte i pełne merytoryki spotkanie. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie przedstawionych problemów oraz aprobatę udziału przedstawicieli strony społecznej w wypracowywaniu procedur likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Liczymy na dalszą owocną współpracę.                        Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby     Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby