HISTORIA ZZS FLORIAN

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Historia Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” w województwie wielkopolskim swój początek ma 14 grudnia 1993 roku. To właśnie tego dnia 17 strażaków z Komendy Straży Pożarnej w Górze (byłe województwo leszczyński) założyło organizacje terenową związku. Na przewodniczącego wybrano Aleksandra Borysowskiego. Była to pierwsza i jedyna organizacja w województwie leszczyńskim. Zarząd Krajowy w swojej uchwale powierzył Zarządowi Terenowemu w Górze pełnienie obowiązków Zarządu Wojewódzkiego. Zarząd Krajowy wyznaczył jednocześnie kolegów Borysowskiego i Zdanowicza do reprezentowania Zarządu Wojewódzkiego. Był to bardzo trudny okres dla działalności związkowej. Jednego nie można odmówić ówczesnym działaczom związkowym – samozaparcia i cierpliwości w „rozkręcaniu” działalności nowego związku zawodowego w strukturach straży pożarnej. Bardzo duża w tym zasługa charyzmatycznych założycieli związku z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Piotrem Kołodzińskim.

Efektem tych działań było powstawanie nowych organizacji terenowych związku. W dniu 1 marca 1995 roku

12 strażaków z Komendy w Rawiczu założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Maciej Woźniak                         przewodniczący

Grzegorz Łukowski                    wiceprzewodniczący

Roman Krupieńczyk                   wiceprzewodniczący

Piotr Pośpiech                           wiceprzewodniczący

Działania informacyjno - propagandowe podejmowane przez Zarząd Krajowy doprowadziły do tego, że na terenie innych województw zaczęły powstawać organizacje terenowe. W dniu 27 lipca 1995 roku w Jarocinie (byłe województwo kaliskie), 8 strażaków z Komendy w Jarocinie założyło organizacje terenową. Przewodniczącym Zarządu Terenowego został wybrany kolega Piotr Wiśniewski, a wiceprzewodniczącym kolega Paweł Mikołajczak. Była to pierwsza i jedyna organizacja w województwie kaliskim. Zarząd Krajowy w swojej uchwale powierzył Zarządowi Terenowemu w Jarocinie pełnienie obowiązków Zarządu Wojewódzkiego. Zarząd Krajowy wyznaczył jednocześnie kolegów Wiśniewskiego i Mikołajczaka do reprezentowania Zarządu Wojewódzkiego.

Znaczny rozwój struktur związku nastąpił w 1996 roku.

22 maja 1996 roku 19 strażaków z Komendy w Gostyniu założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Mirosław Mikołajczak                przewodniczący

Józef Kuliński                            wiceprzewodniczący

Robert Tomiak                          wiceprzewodniczący

Henryk Mendyka                       wiceprzewodniczący

Michał Pohl                               wiceprzewodniczący

25 czerwca 1996 roku 29 strażaków z Komendy w Lesznie założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Jacek Matusik                           przewodniczący

Andrzej Jurga                            wiceprzewodniczący

Tadeusz Szymański                  wiceprzewodniczący

W tym samym dniu odbyła się pierwsza Wojewódzka Konferencja Delegatów województwa leszczyńskiego. W konferencji uczestniczyło 22 delegatów reprezentujących Zarządy Terenowe w Górze, Lesznie, Rawiczu i Gostyniu.

Wojewódzka Konferencja wybrała prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie:

Aleksander Borysowski              przewodniczący             ZT Góra

Józef Kuliński                             wiceprzewodniczący      ZT Gostyń

Mariusz Olejniczak                     wiceprzewodniczący      ZT Leszno

Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został wybrany kolega Andrzej Bezwierzchny – ZT Gostyń.

30 sierpnia 1996 roku 19 strażaków z Komendy w Międzychodzie (byłe województwo gorzowskie) założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Przemysław Przybylski              przewodniczący

Paweł Grzebieta                        wiceprzewodniczący

Tadeusz Wenecki                      wiceprzewodniczący

12 grudnia 1996 roku w Kościanie (byłe województwo leszczyńskie) 29 strażaków z Komendy w Kościanie założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Roman Pałka                            przewodniczący

Bogdan Dominiczak                   wiceprzewodniczący

Paweł Świerczyński                   wiceprzewodniczący

27 października 1998 roku obradowała pierwsza wielkopolska Wojewódzka Konferencja Delegatów. W Konferencji brali udział przedstawiciele organizacji terenowych z Leszna, Gostynia, Rawicza, Kościana, Jarocina i Międzychodu. Konferencja miała za zadanie wybrać władze wielkopolskiej organizacji ZZS „FLORIAN”, przed wchodzącym w dniu 1 stycznia 1999 roku nowym podziałem administracyjnym kraju. W Wojewódzkiej Konferencji Delegatów uczestniczył kolega Piotr Kołodziński przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS FLORIAN. Organizacje terenowe reprezentowało 25 delegatów, którzy dokonali wyboru:

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie:

Józef Kuliński                przewodniczący            

Roman Mazur                wiceprzewodniczący     

Mariusz Olejniczak         wiceprzewodniczący     

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Krzysztof Grześkowiak   przewodniczący

Leszek Rynowiecki        członek

Tadeusz Szymański       członek

Paweł Świerczyński       członek

Jerzy Wendzonka          członek

Od 1999 roku następuje wzrost liczby nowych organizacji zarówno w kraju jak i w województwie wielkopolskim.

7 sierpnia 1999 roku w Kępnie 13 strażaków zakłada organizacje terenową. Na zebraniu założycielski wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Grzegorz Kozłowski                  przewodniczący

Marek Peliński                          wiceprzewodniczący

Mirosław Niechciał                    wiceprzewodniczący

25 września 1999 roku w Trzciance grupa 11 strażaków założyła organizację terenową. W zebraniu założycielskim uczestniczył kol. Piotr Kłodziński przewodniczący Zarządu Krajowego. Na zebraniu założycielski wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Adam Kotiuszko                        przewodniczący

Zbigniew Kurek                         wiceprzewodniczący

Ireneusz Mazurek                     wiceprzewodniczący

Jacek Warnkowski                    wiceprzewodniczący

16 grudnia 1999 roku w Gnieźnie 10 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Mieczysław Leśny                     przewodniczący

Zbigniew Różak                         wiceprzewodniczący

Wiesław Frątczak                      wiceprzewodniczący

22 lutego 2000 roku w Obornikach 16 strażaków założyło organizację terenową. W zebraniu założycielskim uczestniczył kol. Piotr Kłodziński przewodniczący Zarządu Krajowego. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Szymon Wrzeszcz                     przewodniczący

Marian Kluczyński                     wiceprzewodniczący

Sławomir Fryska                       wiceprzewodniczący

Wiesław Łazowski                     wiceprzewodniczący

22 marca 2000 roku w Pile 36 strażaków założyło organizację terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Lech Chomiuk                           przewodniczący

Marek Andruszkiewicz               wiceprzewodniczący

Zbigniew Szukajło                     wiceprzewodniczący

Damian Łuczak                         wiceprzewodniczący

Roman Tunkiewicz                    wiceprzewodniczący

3 sierpnia 2000 roku w Krotoszynie 11 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Krzysztof Bocian                       przewodniczący

Tadeusz Kramarczyk                 wiceprzewodniczący

Stanisław Skrzypczak                wiceprzewodniczący

7 listopada 2000 roku w Wolsztynie 25 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Dariusz Ziomko                         przewodniczący

Janusz Hałuszczak                    wiceprzewodniczący

Janusz Kaczmarek                     wiceprzewodniczący

Grzegorz Włodarczyk                wiceprzewodniczący

8 grudnia 2000 roku w Koninie 11 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Waldemar Popielarz                  przewodniczący

Damian Brodziński                    wiceprzewodniczący

Tadeusz Kałużny                       wiceprzewodniczący

Arkadiusz Przybyła                    wiceprzewodniczący

Organizacja została rozwiązana i w dniu 18 lutego 2011 roku wykreślona z rejestru.

27 lutego 2001 roku w Pleszewie 6 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Irena Grudzińska                      przewodnicząca

Krzysztof Kurzawski                  wiceprzewodniczący

Jan Woldański                           wiceprzewodniczący

18 października 2001 roku w Ostrowie 14 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Marian Kempa                           przewodniczący

Sławomir Mencel                       wiceprzewodniczący

Piotr Kucharski                          wiceprzewodniczący

6 marca 2003 roku w Grodzisku 11 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Sebastian Drzymała                  przewodniczący

Aleksander Ciechański               wiceprzewodniczący

Jarosław Jankowski                   wiceprzewodniczący

Organizacja została rozwiązana i w dniu 15 grudnia 2004 roku wykreślona z rejestru.

8 listopada 2003 roku w Ostrzeszowie 8 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Janusz Guzenda                       przewodniczący

Sławomir Gryczka                     wiceprzewodniczący

Piotr Wodniakowski                   wiceprzewodniczący

9 listopada 2004 roku w Śremie 7 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Mirosław Goryński                    przewodniczący

Artur Banasiak                          wiceprzewodniczący

Cezary Kobierski                       wiceprzewodniczący

24 października 2007 roku w Turku 7 strażaków założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Piotr Pieśkiewicz                       przewodniczący

Tomasz Stefaniak                      wiceprzewodniczący

Robert Bącała                           wiceprzewodniczący

Remigiusz Rosiak                      wiceprzewodniczący

21 kwietnia 2011 roku w Szamotułach 12 strażaków i pracowników cywilnych założyło organizacje terenową. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Krzysztof Jopp                          przewodniczący

Janusz Stachowiak                    wiceprzewodniczący

Adrian Kasperek                       wiceprzewodniczący

28 listopada 2011 roku w Grodzisku Wielkopolskim nastąpiła reaktywacja związku. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 19 strażaków. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Terenowy w składzie:

Sebastian Drzymała                  przewodniczący

Radosław Szymański                 wiceprzewodniczący

Rafał Nowak                             wiceprzewodniczący

Łukasz Stachowiak                    wiceprzewodniczący

Mariusz Wieczorek                    wiceprzewodniczący

29 listopada 2016 roku w Poznaniu 14 strażaków z JRG 4 założyło organizacje terenową.Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd w składzie:

Bartosz Tunia przewodniczący

Marcin Ratajczak wiceprzewodniczący

Magdalena Nowicka-Błażejczyk wiceprzewodnicząca

 

Opracował: Józef Kuliński