Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

 

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych:

 

Porozumienie o zasadach współpracy pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Organizacjami Związkowymi szczebla wojewódzkiego działającymi w strukturach Komend PSP Woj. Wlkp.

 

Ustawa o Zaopatrzeniu Emerytalnym Funkcjonariuszy Policji:

 

Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna w PSP:

 

Statut ZZS FLORIAN:

 

Informacja w sprawie obliczania emerytury policyjnej:

 

Informacja w sprawie zasad ustalania prawa i wysokości emerytury policyjnej funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy podjęli służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym terminem odbywali zasadniczą służbę wojskową:

 

Warunki przyznawania renty rodzinnej: