W związku z pojawiającymi się sygnałami o o możliwości dysponowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do działań związanych z kierowaniem ruchem drogowym w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZZS Florian przypomina o zasadach wykonywania tych czynności.

  1. Kierowanie ruchem określa Rozporządzenie MSW i A z dnia 6 lipca 2010 roku.

W § 2.1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:

2) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24.08.1991 roku ochronie przeciwpożarowej-podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

W związku z powyższym prosimy o zwracanie szczególnej rozwagi w przypadku zadysponowania do takich zdarzeń. Sugerujemy aby każdy fakt użycia strażaków PSP miał formę rozkazu ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej w przypadku nie przewidzianych zdarzeń. PRZYPOMINAMY, NIE SĄ TO DZIAŁANIA RATOWNICZE.