FZZSM logo   

   

   Przedstawiamy stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych  w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023, dotyczące rozdziału środków na specjalny jednorazowy dodatek motywacjny.

 Stanowisko FZZSM w sprawie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego