propozycja zmian emeryturyW dniu 11.10.2023r. Zarząd Krajowy ZZS Florian wysłał do sześciu największych komitetów wyborczych   Apel w/s włączenia do swoich programów podjęcie działań mających na celu zrównanie wariantów emerytalnych funkcjonariuszy przez dodanie możliwości prawa wyboru naliczania emerytury funkcjonariuszom zatrudnionych po 31 grudnia 2012r.  Jest to jeden z z ważnych obszarów do poprawy w zakresie zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy.  Obiecujemy Wam że to jest pierwszy krok. Po wyborach i ukształtowaniu się nowego rządu wystąpimy z petycją o zmianę zapisów w Ustawie emerytalnej funkcjonariuszy.

Przepis ten dotyczy już 16 tys. funkcjonariuszy PSP liczymy ,że pozostałe związki zawodowe służb mundurowych przyłączą się do naszego Apelu.  Propozycja zmian

propozycja zmian emerytury