Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian.

       W dniu 16 lutego 2023r. w biurze Zarządu Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian oraz kontrola działalności ZW przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną .

Karty MultiSport i MultiLife dla członków ZZS Florian
 
obraz 2023 02 14 212248973Dla Członków ZZS „Florian" pragniemy udostępnić możliwość zakupu benefitów: karty MultiSport i usługi on-line MultiLife
 

                                   

Kupując jednocześnie MultiSport i MultiLife otrzymasz bilet do kina!

Kliknij poniższy link     https://www.emultisport.pl/register-user/59877

i opłać wybrany benefit do dnia: Termin od 9 do 18 lutego do 23:59.

 W tym przypadku będzie można korzystać poprzez aplikację mobilną, ponieważ karty plastikowe dotrą do oddziału związku  z opóźnieniem.

Podwyżki 2023r.- protokół uzgodnień

             13 lutego 2023 roku w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych: Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem obecnym wraz z zastępcami nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, nadbryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz dyrektorem Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomaszem Zającem.

Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdysponowania kwoty podwyżki od 1 marca 2023 roku. Na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat przeznaczono kwotę około 485 zł. Pozostałą kwotę 97 złotych rozdysponowano następująco  więcej na:

 https://www.gov.pl/web/kgpsp/podwyz

 

 Protokół Uzgodnień

Emerytura Policyjna - prawo wyboru od 01.01.2025 roku

 

emerytura policyjna

Informujemy, że po 1.01.2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1.01.2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1.01.2025 r. osiągną, co najmniej 25 letni staż służby, będą mieli prawo wyboru, zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku.

 

źródło https://www.gov.pl/web/zermswia/emerytura-policyjna-prawo-wyboru-2025

Komunikat i Stanowisko Zarządu Krajowego z dnia 12.01.2023

florian           W dniu 12 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS Florian. Otwierający posiedzenie Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian, kol. Łukasz Kunek, omówił bieżące sprawy i problemy, najbardziej nurtujące środowisko strażackie, tj.: - działania wynikające z prowadzonej akcji protestacyjnej, - przekazał informacje z prowadzonych rozmów z organami administracji rządowej oraz kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej. 

Bonifikata cenowa dla członków związku

undefined Z dniem 1 stycznia 2023r., wprowadzono bonifikatę cenową w wysokości 10% sumy kosztów korzystania z usług świadczonych w obiektach należących do spółki Relax-Tour organizacjom związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ oraz członkom tych organizacji.

wykaz obiektów:https://relaxtour.pl                    

regulamin korzystania z bonifikaty: Uchwała Relax-Tour