Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

florian    W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

1. Realizacja wygranej przez OPZZ w dniu 2 czerwca 2015 roku sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym: rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli:
• nie zatrudniają do tego samego rodzaju innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
• mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych otrzymały zatem osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług) oraz samozatrudnieni.(dalej).......http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2053-najwazniejsze-zmiany-do-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych.html

Czy rząd zapłaci funkcjonariuszom jeśli nie przejdą na emeryturę?

 Jak donosi red.Przemysław Ciszak z portalu Money.pl krystalizuje się się pomysł dopłat do funkcjonariuszy którzy zamierzają przejść na emeryturę.Program ten zaproponował minister Joachim Brudziński podczas negocjaci kończących protest służb mundurowych.

Nawet na 2 tys. zł dodatku do pensji mogą liczyć policjanci, którzy nie zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę. Rządowa dopłata dla policji ma spowolnić masowy odpływ funkcjonariuszy ze służby.

Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają

    „Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają, wszystkie dzieci na Niego czekają. Moc prezentów każdemu przyniesie, każde dziecko z prezentów się cieszy…”

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Terenowy ZZS Florian w Rawiczu przekazał dzieciom członków związku paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia.