Back to Top

 

Witamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Strażaków Florian
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

florian    W dniu 1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy nowelizujące ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Nowe regulacje wprowadzają ważne zmiany w prawie związkowym, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

1. Realizacja wygranej przez OPZZ w dniu 2 czerwca 2015 roku sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym: rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jeżeli:
• nie zatrudniają do tego samego rodzaju innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz
• mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych otrzymały zatem osoby wykonujące pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług) oraz samozatrudnieni.(dalej).......http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2053-najwazniejsze-zmiany-do-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych.html

Czy rząd zapłaci funkcjonariuszom jeśli nie przejdą na emeryturę?

 Jak donosi red.Przemysław Ciszak z portalu Money.pl krystalizuje się się pomysł dopłat do funkcjonariuszy którzy zamierzają przejść na emeryturę.Program ten zaproponował minister Joachim Brudziński podczas negocjaci kończących protest służb mundurowych.

Nawet na 2 tys. zł dodatku do pensji mogą liczyć policjanci, którzy nie zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę. Rządowa dopłata dla policji ma spowolnić masowy odpływ funkcjonariuszy ze służby.

Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają

    „Wszystkie dzieci Gwiazdora kochają, wszystkie dzieci na Niego czekają. Moc prezentów każdemu przyniesie, każde dziecko z prezentów się cieszy…”

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Terenowy ZZS Florian w Rawiczu przekazał dzieciom członków związku paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian”

         W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 17 KM PSP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZS „Florian.

W czasie posiedzenia omówiono wdrażanie Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.Zawarte porozumienie dotyczy postulatów złożonych w dniu 12 marca 2018 r. Panu Ministrowi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Obecnie ma miejsce wdrażanie zapisów § 2 ww. porozumienia – to jest podwyżki uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat funkcjonariusza (wraz z nagrodą roczną), która obejmie strażaków od 1 stycznia 2019 r. W celu wprowadzenia w życie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy procedowany jest obecnie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Projekt ten przewiduje ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na 3,65. W programie modernizacji służb mundurowych przewidziany był od 1 stycznia 2019 r. wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,22. Wynegocjowana przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 655 zł podwyżki odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, co spowoduje jej wzrost w przypadku strażaków PSP z 3,22 do 3,65. więcej informacji znajdziesz tu: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2050-posiedzenie-zarzadu-krajowego-zzs-florian-7.html

100 Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 Dziś obchodzimy 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

                                         100 lat temu Wielkopolanie stanęli do walki zbrojnej o wolność swojej ziemi odnosząc zwycięstwo nad pruskim zaborcą.
                                                                        CHWAŁA BOHATEROM !!!